เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ภาวะเศรษฐกิจต่าง ๆ เริ่มถดถอย ทั้งนายจ้างและลูกจ้างต่างได้รับผลกระทบไม่ต่างกัน โดยแน่นอนว่าผลที่ตามมาก็คือเรื่องการลดเงินเดือนและการเลิกจ้างงานซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของผู้คนที่สามารถพบเจอได้ในปัจจุบันนี้ โดยการลดเงินเดือนและถูกเลิกจ้างก็จะส่งผลต่อไปถึงการดำเนินชีวิตในประจำวันที่ต้องมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ค่าโทรศัพท์ต่าง ๆ อีกมากมาย แต่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างหากคุณเป็นคนที่ค้างชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยภายในโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม

‘ค่าส่วนกลาง’ สำคัญอย่างไร หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่โครงการคอนโดมิเนียมหรือหมู่บ้านจัดสรร ภายในโครงการต่าง ๆ เหล่านั้นจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัย เพื่อต้องการอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้แก่ลูกบ้าน โดยต้องมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าเก็บขยะ ที่ในทุก ๆ เดือนจะมีใบแจ้งบิลเรียกเก็บค่าใช้จ่าย และราคาที่จะต้องจ่ายนั้นต่างขึ้นอยู่กับนิติบุคคลของแต่ละโครงการเป็นคนกำหนดไว้ และราคาในปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ 30-170 บาท/ตารางเมตร สำหรับคอนโดมิเนียม และในส่วนของหมู่บ้านจัดสรรมีราคาโดย ประมาณ 29-200 บาท/ตารางวา และสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 200 บาท/ตารางวา

โดยค่าใช้จ่ายส่วนกลางนั้นนับเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันของผู้ที่อยู่อาศัยภายในโครงการเดียวกัน เพราะเงินที่ลูกบ้านได้จ่ายนั้นก็จะนำไปใช้จ่ายสำหรับการบริการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในโครงการต่อไป แต่หากมีคนหนึ่งคนใด เพิกเฉย และไม่จ่าย หรือค้างค่าชำระเป็นระยะเวลาติดต่อกัน ทางนิติบุคคลจะมีการดำเนินการอย่างไรได้บ้างเป็นเรื่องที่คนที่อยู่อาศัยภายในบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม…จำเป็นต้องรู้

“ค่าส่วนกลางคอนโด”

ในส่วนของกรณีที่ค้างชำระค่าส่วนกลางภายในโครงการคอนโดมิเนียมนั้น ผู้อยู่อาศัยจะต้องโดนดอกเบี้ยปรับคิดเป็น 12-20% จากยอดที่ต้องชำระพร้อมดอกเบี้ย นอกจากนี้ยังทำให้สิทธิของการลงคะแนนเสียงโหวตต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในคอนโดได้เสียไป

และที่สำคัญไปกว่านั้น ‘ใบปลอดหนี้’ เอกสารส่วนนี้ยังมีความสำคัญมากสำหรับคนที่ต้องการขายห้องคอนโดแต่มียอดค้างค่าส่วนกลาง ยกตัวอย่างคือ หากเจ้าของห้องต้องการที่จะขายห้องชุด ทางนิติบุคคลจะทำการออกใบปลอดหนี้ให้ แต่หากเจ้าของห้องมียอดค้างจ่ายจะทำให้ไม่ได้รับใบปลอดหนี้ซึ่งมีผลให้เจ้าของห้องนั้น ๆ ไม่สามารถทำเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์กับทางหน่วยงานหรือกรมที่ดินได้ ถึงแม้ว่าจะมีการตกลงซื้อขายไว้แล้วก็ตาม และเอกสารใบปลอดหนี้นั้นจะได้มาก็ต่อเมื่อมีการชำระยอดที่ค้างไว้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ในกรณีที่รุนแรงไปกว่านั้นคือผู้ที่ถือครองหรือเจ้าของห้องอาจจะต้องถูกดำเนินการยื่นเรื่องฟ้องร้องต่อศาลโดยนิติบุคคลนั่นเอง

“ค่าส่วนกลางหมู่บ้าน”

สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรต่าง ๆ หากมีการค้างชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ผู้อยู่อาศัยจะโดนเสียค่าปรับคิดเป็น 10-15% ของยอดที่ต้องชำระ

และหากมียอดค้างค่าใช้จ่ายค่าส่วนกลางนานเป็นเวลา 3 เดือน ทางนิติบุคคลจะดำเนินการระงับสิทธิ์ต่าง ๆ ภายในโครงการ อาทิ คีย์การ์ดที่ใช้เข้าออกโครงการ ในส่วนของการจัดเก็บขยะจะงดให้บริการสำหรับคนที่ค้างชำระค่าส่วนกลางเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป และในขั้นรุนแรงคือ ทางนิติบุคคลของหมู่บ้านนั้น ๆ จะสามารถดำเนินการยื่นฟ้องร้องต่อศาลได้

การอยู่อาศัยร่วมกันต้องคำนึงถึงสิทธิ์ และความรับผิดชอบร่วมซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการทั้งหมู่บ้านและคอนโดมิเนียม ซึ่งหากผู้ใดเพิกเฉย สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานั่นคือ คุณภาพการอยู่อาศัยที่ลดลง และอาจถึงขั้นทรุดโทรมขาดการดูแล ส่งผลที่จะตามมาในอนาคตก็คือการขายบ้านหรือคอนโดนั้น ๆ จะไม่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อ เนื่องจากพื้นที่ส่วนกลางที่ขาดการดูแล ไม่สวยงาม และไม่น่าอยู่นั่นเองค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะ สำหรับความรู้เรื่องการค้างชำระค่าส่วนกลางในครั้งนี้ หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย และฝากติดตามบทความนี่น่าสนใจต่อไปในครั้งหน้าได้ที่ Fazwaz.co.th