วิธีเก็บเงินให้ซื้อบ้านได้เร็วขึ้น

บ้านคือวิมานของเรา เมื่อทำงานเหนื่อย ๆ ก็อยากกลับไปพักผ่อนที่บ้าน หรือมีบ้านไว้สำหรับสร้างครอบครัวที่อบอุ่น แต่ถ้าอยากได้บ้านเป็นของตัวเองสักหลัง จะต้องทำอย่างไรบ้าง หลาย ๆ คนอาจสงสัยว่า จะต้องเก็บเงินเท่าไหร่ ถึงจะซื้อบ้านได้ หรือจะทำอย่างไรให้มีบ้านเร็วที่สุด Fazwaz มีวิธีที่จะช่วยให้เรามีบ้าน เป็นของตัวเองได้ มีวิธีไหนบ้าง มาดูไปพร้อม ๆ กัน

1. ตั้งเป้าหมายเก็บเงินซื้อบ้านก้อนแรก
การตั้งเป้าหมายเก็บเงินก้อนแรก ไม่ได้หมายความว่าให้เก็บเงินก้อนหลักล้าน เพื่อซื้อบ้านในครั้งเดียว เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว กว่าจะได้บ้านก็ต้องใช้ระยะเวลานานถึง 10-20 ปี ดูแล้วน่าจะไกลเกินฝัน ที่จะมีบ้านในเวลาอันรวดเร็วได้ ดังนั้นเป้าหมายในการเก็บเงินซื้อบ้าน อาจจะไม่ใช่เป็นการเก็บเงินหลักล้านเพื่อซื้อบ้านในคราวเดียว แต่จะเป็นการเก็บเงินส่วนแรก สำหรับการผ่อนดาวน์บ้าน และเก็บเงินสำหรับผ่อนบ้านนั่นเอง

โดยทั่วไปแล้ว ธนาคารจะให้วงเงินสำหรับกู้บ้าน อยู่ที่ 80-95% ของราคาประเมินบ้าน แต่ธนาคารบางแห่งก็สามารถให้วงเงินกู้ได้ถึง 100% ของราคาประเมินบ้านก็ได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและรายละเอียดของธนาคารนั้น ๆ แต่คุณจำเป็นออมเงินสำหรับดาวน์บ้าน สำหรับวงเงินในการดาวน์บ้านที่ให้เก็บไว้นี้ มีตั้งแต่ค่าดาวน์บ้าน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้แก่ ค่าโอนกรรมสิทธิ์ 2% (เงินส่วนนี้เจ้าของบ้านกับผู้ขายบ้านจะออกกันคนละครึ่ง) ค่าจดจำนอง 1% และอื่น ๆประมาณ 2% ของราคาบ้าน รวมกันแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 5-20% ของราคาประเมินบ้าน
ตัวอย่างเช่น

นาย ออมทรัพย์ ต้องการซื้อบ้านในราคา 3,000,000 บาท

นาย ออมทรัพย์ จะต้องมีเงินสำหรับดาวน์บ้าน 20% ของราคาบ้าน ได้ 3,000,000 x 20% = 600,000 บาท
จากค่าดาวน์บ้านทั้งหมดจะแบ่งออกเป็นรายละเอียดปลีกย่อยได้ดังนี้
ค่าดาวน์บ้าน ประมาณ 450,000 บาท
ค่าโอนกรรมสิทธิ์ 2% 60,000 บาท (ส่วนใหญ่ผู้ซื้อกับผู้ขายออกกันคนละครึ่ง)
ค่าจดจำนอง 1% 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ 2% 60,000 บาท

จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า การออมเงินสำหรับดาวน์บ้านนั้นสำคัญมาก และสามารถเก็บเงินได้โดยไม่ยาก และเพิ่มแรงจูงใจให้เก็บเงินซื้อบ้านได้เร็วขึ้น จากกรณีของนายออมทรัพย์นั้น หากต้องการเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านภายใน 3 ปี นายออมทรัพย์ต้องเก็บเงินเดือนละ 16,666 บาท (600,000/36 เดือน) หรือสามารถตีเป็นตัวเลขกลม ๆ ก็คือประมาณ 20,000 บาท สำหรับเก็บเงินซื้อบ้านในครั้งนี้ เงินจำนวน ประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน ถือว่าเป็นเป้าหมายที่สามารถทำได้ ถ้าเราจริงจัง ดีกว่าตั้งเป้าหมายเพื่อเก็บเงินซื้อบ้านในราคาเต็ม

ตั้งเป้าหมายและทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อเก็บเงินซื้อบ้าน

2. วางแผนการเงินและทำบัญชีรายรับรายจ่าย
จุดเริ่มต้นง่ายๆในการออมเงินเพื่อซื้อบ้านก็คือ การวางแผนการเงิน โดยต้องสำรวจตนเองว่า คุณมีรายได้แต่ละเดือนเท่าไหร่ มีรายจ่ายต่อเดือนเท่าไหร่ หลังจากนั้นให้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อแสดงรายละเอียดของการใช้เงิน และจะทำให้เราทราบได้อย่างชัดเจนว่าเราใช้เงินไปกับอะไรบ้าง ถ้าสิ่งไหนที่คิดว่าไม่จำเป็น ให้คุณตัดรายการนั้นออกไป เพื่อที่จะทำให้เงินเก็บของคุณเพิ่มมากขึ้น และให้คำนวณรายรับรายจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมา เพื่อจะได้ประเมินว่าเราจะต้องแบ่งเงินออกมากี่เปอร์เซ็นต์สำหรับการซื้อบ้าน

3. ออมเงินในจำนวนเท่ากันเป็นประจำทุกเดือน
หลังจากที่เราสำรวจตนเองและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้แบ่งเงินเอาไว้สำหรับซื้อบ้าน และให้ฝากเงินเป็นจำนวนเท่า ๆ กันทุกเดือน พยายามฝากเงินให้ได้ทุกเดือนอย่าขาด เพื่อเป็นการสร้างวินัยการออมเงิน และสานฝันในการมีบ้านของเรา ให้เป็นจริงเร็วขึ้น เช่นการเก็บเงิน 10-15% ของรายได้เข้าบัญชีเงินฝากทุกเดือน แต่ถ้าอยากได้บ้านเร็วขึ้นอาจจะเพิ่มเงินฝากเป็น 20-25% ต่อเดือนก็ได้ ที่สำคัญแนะนำว่า ให้ฝากเงินไว้กับบัญชีเงินฝากประจำ เพราะจะได้ดอกเบี้ยสูงกว่า

ออมเงินในจำนวนเท่ากันเป็นประจำทุกเดือน

4. จัดการหนี้สินที่มีอยู่ให้หมด
ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิต หรือหนี้จากการยืมเงินคนอื่น ๆ ถ้าเราเก็บเงินได้ส่วนหนึ่ง ให้เรารีบไปชำระหนี้คืนให้เร็วที่สุด บางคนใช้บัตรเครดิตจนเป็นหนี้ หรือผ่อนสินค้ามากมายจนเป็นหนี้ ถ้าจ่ายหนี้ส่วนนี้ไม่หมด ก็ไม่สามารถที่จะมีบ้าน เป็นของตัวเองในเวลารวดเร็วได้ เพราะต้องเคลียร์หนี้ให้เรียบร้อยเสียก่อน ดังนั้นถ้าเราได้เงินมาส่วนหนึ่ง แนะนำว่าให้นำเงินส่วนนี้ไปโปะหนี้ทั้งหมดให้เรียบร้อย เพื่อที่จะได้วางแผนเก็บเงินสำหรับซื้อบ้านของเรา ถ้าเราไม่มีหนี้ ก็ทำให้เราเก็บเงินได้เยอะขึ้น

5. หารายได้เพิ่มจากการลงทุน
เราสามารถลงทุนได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวม ตราสารหนี้ หรือลงทุนในหุ้น โดยที่คุณสามารถเลือกลงทุนให้เหมาะสมกับคุณได้ เช่น การลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งมีผู้จัดการกองทุนของคุณ โดยที่คุณไม่ต้องมาบริหารเอง แต่ทั้งนี้ ให้เลือกกองทุนที่เหมาะสมและประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ

หารายได้เพิ่มจากการลงทุน

เมื่อคุณมีความฝันที่จะเป็นเจ้าของบ้านสักหลัง คุณจะต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการเก็บเงินเพื่อซื้อบ้าน โดยไม่จำเป็นจะต้องตั้งเป้าหมายเป็นเงินหลักล้านเพื่อซื้อบ้าน เพียงแค่ตั้งเป้าหมายสำหรับเก็บเงินสำหรับดาวน์บ้านก็สามารถทำให้เรามีบ้านในฝันได้เร็วขึ้น การออมเงินเท่ากันเป็นประจำทุกเดือนจะทำให้คุณมีเงินเก็บเพื่อซื้อบ้านได้เร็วขึ้น อีกทั้งยังเป็นการฝึกวินัยทางการเงินไปในตัวด้วย และถ้าอยากให้เงินออมของเรางอกเงยมากขึ้นก็สามารถนำเงินออมไปลงทุนได้ แต่ต้องประเมินระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้เอาไว้ด้วย เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ควรศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน เพียงเท่านี้ ความฝันที่จะมีบ้านสักหลังก็ไม่ไกลเกินเอื้อม