ธุรกิจงานค้าปลีก คือ หนึ่งในธุรกิจ ที่มีความสำคัญมาก ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเลยทีเดียว ซึ่งเป็นธุรกิจ ที่ขายสินค้าให้กับผู้บริโภครายย่อยทั่วๆไป และสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ สินค้าอุปโภค บริโภคต่างๆ เป็นต้น ซึ่งไม่เพียงแต่พนักงานหน้าร้านเท่านั้นที่เห็นกันอยู่ทั่วๆไป แต่ธุรกิจงานค้าปลีกนี้ ยังต้องการพนักงาน ที่ทำงานในออฟฟิศ และกระบวนการต่างๆ ก่อนที่สินค้าจะออกไปอยู่หน้าร้าน

หากพูดถึงธุรกิจงานค้าปลีกแล้ว ทางเว็บไซต์ Jobcute มี 5 ประเภทงาน ที่จะนำเสนอ และเป็นที่ต้องการ ในธุรกิจในปัจจุบัน

  1. งานขาย เมื่อพูดถึงธุรกิจงานค้าปลีกแล้ว มีอาชีพหนึ่ง ที่ไม่สามารถหนีพ้นได้ นั้นคือ อาชีพงานขาย เพราะเป็นงาน ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย ซึ่งผู้ที่ต้องทำหน้าที่ในการขายโดยตรง จึงมีความสำคัญมาก และเป็นที่ต้องการมากด้วยเช่นกัน พนักงานที่จะทำงานตรงนี้ได้นั้น ต้องเป็นคนที่รู้จักกับสินค้าเป็นอย่างดี รวมถึงต้องมีศิลปะ ชั้นเชิง ในการพูด หรือเทคนิค ในการเจรจาโน้มน้าวใจ นอกจากนี้ บุคลิกภาพ ที่เปิดกว้างพร้อมให้บริการลูกค้าอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย เพื่อให้ลูกค้าหันมาสนใจ และตัดสินใจซื้อสินค้าของเรา ซึ่งตำแหน่งงานประเภทนี้ จะได้แก่ Sales Representative, Sales Staff เป็นต้น

2. งานบัญชีและการเงิน ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไร หรือบริษัทอะไรก็ตาม การบริหารเงิน และทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัท ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ และสำคัญมาก ซึ่งสายงานประเภทนี้ จะต้องรับผิดชอบในเรื่องการจดบันทึก จัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้อง ของบัญชีรายรับ รายจ่าย รวมถึงการทำหน้าที่เป็นแคชเชียร์ ในส่วนของหน้าร้านของธุรกิจงานค้าปลีกต่างๆ อีกด้วย และงานประเภทนี้ นอกจากจะต้องการคนที่สามารถทำบัญชี และตัวเลขแล้ว ยังต้องการคน ที่มีความละเอียดรอบคอบ อีกด้วย ซึ่งตำแหน่งงานประเภทนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่บัญชี ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี เป็นต้น

 

3. ฝ่ายจัดซื้อ ธุรการ และ ประสานงานทั่วไป อาชีพนี้มีความสำคัญมากต่อองค์กร ทำหน้าเสมือนเป็นฝ่ายสนับสนุน ที่ช่วยให้การทำงานในองค์กร สำเร็จลุล่วงไปอย่างดี ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลเอกสาร ประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ส่วนฝ่ายจัดซื้อ นอกจากจะดูแลเรื่องเอกสารแล้ว ยังต้องดูแลงานขายอีกด้วย ตลอดจนเช็คราคาออีกด้วย โดยที่พนักงานในสายอาชีพนี้ จำเป็นต้องมีทักษะที่โดดเด่น ในการสื่อสาร ประสานงาน รอบคอบ และการบริหารจัดการเอกสาร ซึ่งตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการ Procurement Supervisor เป็นต้น

4. คลังสินค้า โลจิสติกส์ และ Supply Chain ทั้ง 3 อาชีพนี้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็ยังเป็นกลุ่มงาน ที่ต้องการทำงานเป็นทีม ร่วมกัน โดยที่งานคลังสินค้า จะรับผิดชอบเรื่องของการจัดเก็บสินค้า จัดเก็บพื้นที่ และเครื่องมือต่างๆ ที่ต้องใช้ในคลังสินค้า ส่วนโลจิสติกส์ คือกระบวนการวางแผน ดำเนินการ และควบคุมประสิทธิภาพการไหลเวียนของสินค้า เช่น จัดการช่องทางจำหน่าย การขนส่ง กระจายสินค้า และจัดหาซื้อ สำหรับ Supply Chain จะดูแลจัดการในเรื่องของกระบวนการระหว่างผู้ผลิตสินค้า ผู้ขายปัจจัยผลิต ผู้ค้าส่ง และผู้ค้างานปลีกนั้นเอง ซึ่งตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ คลังสินค้า Inventory Officer เป็นต้น

5. พนักงานจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม นอกจากงานค้าปลีกที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอุปโภคแล้ว งานค้าปลีกที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคนั้นมีจำนวนมากในประเทศไทย จึงทำให้ตำแหน่งงาน ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาหาร และเครื่องดื่ม เป็นหนึ่งในสายงาน ที่มีความต้องการมากเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจัดการหลังร้าน หรือหน้าร้าน ที่คอยดูแลลูกค้าก็ตาม ตำแหน่งงานนี้ ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายอาหารแช่แข็ง Line Cook เป็นต้น