ในช่วงที่สามหรือสี่ทศวรรษที่ผ่านมา ภูเก็ตมีความเจริญเติบโตขึ้นเป็นเกาะที่มีความสวยงาม แต่ยังไม่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับโลกมากนักเพื่อดึงดูดรายได้จากการท่องเที่ยว และการลงทุนระหว่างประเทศนับพันล้าน

สืบเนื่องจำนวนที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุน ทำให้ภูเก็ตมีศักยภาพจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูเก็ต โดยเฉพาะธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้สามารถดึงดูดการซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างมากขึ้นในภูเก็ต ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยสามารถเติบโตได้อีกมาก

ราคาอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต

ราคาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย และภูเก็ต

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา สถิติทั่วประเทศ ชี้ให้เห็นว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้ชะลอตัวลง และสามารถสร้างผลกำไรที่มั่นคงตลอดช่วงปีที่ 10 จนถึงเดือน มกราคม 2016 ที่ผ่านมา ในปี 2017 ดัชนีราคาบ้านสะดุดลงเล็กน้อย และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2018

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ดัชนีราคาบ้านของประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 48.91 เปอร์เซ็นต์ กล่าวคือ ราคาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เพิ่มขึ้นเป็น 4.89 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี ซึ่งหากคิดผลกำไรอัตราผลตอบแทนแล้ว จะอยู่ที่ 3.7 เปอร์เซ็นต์

สำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตนั้น ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจในประเทศไทยมีผลกระทบในดัชนีราคาบ้านลดลงแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตแม้แต่นิดเดียว เนื่องจากผู้ซื้อจากต่างประเทศมีความสนใจเป็นอย่างมาก จึงไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต

ราคาอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต

ภูเก็ตมีอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย สำหรับผู้ที่สนใจและนักนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยราคาห้องชุดคอนโดมิเนียมจะเริ่มต้นที่ 2 ล้านบาท จนถึง ราคาวิลล่าสุดหรู ที่มีราคาถึง 400 ล้านบาทเลยทีเดียว

ปัจจัยที่หลักบางประการที่มีผลต่อราคาอสังหาริมทรัพย์

 • มูลค่าที่ดิน
 • ทำเลในพื้นที่ภูเก็ต
 • ระยะทางจากชายฝั่ง และชายหาด
 • มุมมอง ทัศนียภาพทะเลหรือภูเขา
 • คุณภาพในการก่อสร้าง
 • คุณสมบัติด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม
 • ความน่าเชื่อถือของนักพัฒนาโครงการ
 • ความน่าเชื่อถือของบริษัทจัดการคอนโด
 • กลุ่มเป้าหมายของผู้ซื้อ (ชาวต่างชาติ หรือ คนไทย)
 • กลยุทธ์ทางการตลาด
 • ปัจจัยด้านอุปสงค์ และอุปทาน
 • ความเชื่อมั่นของตลาดในปัจจุบัน
 • คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์อื่นๆ

ปัจจัยข้างต้นล้วนมีผลต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ทั้งนั้น เช่น หากวิลล่าของคุณตั้งอยู่ในที่ทำเลที่สวยงาม หรือสามารถเห็นทัศนียภาพภูเขา หรือทะเลได้อย่างชัดเจน จะส่งผลให้วิลล่าของคุณมีมูลค่าสูงขึ้น ตามที่ได้กล่าวกันไว้ว่า “ที่ทำเลดี มักมีราคาดีในตลาดอสังหาริมทรัพย์”

ราคาต่อตารางเมตร คืออะไร

การค้นหาอสังหาริมทรัพย์ของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไป บางคนชอบอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา เห็นวิวทะเลสวยงาม แต่บางคนชอบอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองภูเก็ต ที่สามารถสัมผัสกับทัศนียภาพในตัวเมืองภูเก็ต อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคุณจะชอบอสังหาริมทรัพย์ ตั้งอยู่ที่ทำเลไหนก็ตาม ทางเว็บไซต์ของเรา จะเสนอราคาต่อตารางเมตรอย่างคร่าวๆว่า ราคาเท่าไร จึงจะเหมาะสมกับทำเลนั้นๆ

หากชื่นชอบอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งใกล้กับทะเล หรือ ชายหาด ที่สามารถเห็นทัศนียภาพของทะเล หรือ ภูเขาได้นั้น ราคาต่อตารางเมตรจะสูงถึงประมาณ 10,000 บาท ต่อตารางเมตรเลยทีเดียว ในทางตรงกันข้าม หากคุณชื่นชอบอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแล้ว ราคาต่อตารางเมตรจะแพงขึ้นนิดหน่อย ประมาณ 50,000 บาทต่อตารางเมตร จนถึง 100,000 บาทต่อตารางเมตร เลยทีเดียว

ภูเก็ต จัดว่าเป็นสถานที่ที่ต้องการมากที่สุดในโลก เนื่องจากเป็นเกาะที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวอย่างมากเมื่อเดินทางมายังภูเก็ต ทำให้มีจำนวนผู้อยู่อาศัยในภูเก็ตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ ทำให้การเติบโตด้านเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆในอนาคต ดังนั้น หากใครต้องการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต ควรด่วนตัดสินใจ และรีบลงทุน  เนื่องจาก ภูก็ตได้รับความนิยมในด้านการลงทุนอสังหริมทรัพย์เป็นอย่างมาก