ลุ้นอสังหาฯ “เชียงใหม่-เชียงราย” พร้อมสำรวจ 10 ทำเลขายดี

วันนี้แอดมิน FazWaz จะพาเพื่อน ๆ ไปขึ้นเหนือเพื่อสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ภาคเหนือว่าจะได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจมากน้อยอย่างไรนะคะ จะเห็นได้ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภาคเหนือปัจจุบันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย มีความเท่าเทียมกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวเมืองและเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาระบบการคมนาคมที่ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวและการย้ายถิ่นฐานมาอยู่อาศัยที่ภาคเหนือทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความต้องการของที่อยู่อาศัยจะมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เชียงใหม่-เชียงราย ที่อยู่อาศัยเหลือขายกว่าหมื่นยูนิต

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2561 เช่น จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย โดยนับเฉพาะโครงการที่มียูนิตเหลือจากการขายไม่ต่ำกว่า 6 ยูนิตก็จะพบว่า มีบางโครงการอยู่ระหว่างการขาย อยู่จำนวน 257 โครงการ มียูนิตในผังโครงการ ทั้งหมด 32,075 ยูนิต ขณะที่ยูนิตที่เหลือจากการขายนั้น มีทั้งหมด 10,762 ยูนิต โดยโครงการบ้านจัดสรรจะมียูนิตเหลือจากการขายมากที่สุดก็จะอยู่ที่ 8,221 ยูนิต อันดับรองลงมาคือโครงการอาคารชุดมียูนิตเหลือจากการขาย 2,524 ยูนิต

เผย 5 ทำเลที่อยู่อาศัยขายดีในจังหวัดเชียงใหม่

ต่อไปเราจะมาดูทำเลของโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ที่ขายดีมากที่สุด 5 อันดับแรก โดยดูจากสัดส่วนที่ขายได้ต่อหน่วยทั้งหมดในโครงการ ได้แก่

* หางดงตอนบน คิดเป็นเงินที่ขายได้ประมาณ 4,489 ล้านบาท

* ท่ารั้ว-ดอยสะเก็ด คิดเป็นเงินที่ขายได้ประมาณ 2,697 ล้านบาท

* เมือง คิดเป็นเงินที่ขายได้ประมาณ 2,338 ล้านบาท

* แม่ริม คิดเป็นเงินที่ขายได้ประมาณ 2,793 ล้านบาท

* สารภี คิดเป็นเงินที่ขายได้ประมาณ 6,226 ล้านบาท

จังหวัดเชียงรายมีที่อยู่อาศัยเหลือจากการขายแค่ พันกว่ายูนิต

จะเห็นได้ว่าโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายของจังหวัดเชียงราย มีอยู่ทั้งหมด 35 โครงการ มียูนิตในผังของทุกโครงการรวมกันทั้งหมด 3,523 ยูนิต คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมดประมาณ 10,976 ล้านบาท มียูนิตเหลือจากการขายในตลาดทั้งหมด 1,303 ยุนิต และคิดเป็นมูลค่ายูนิตที่เหลือจากการขายทั้งสิ้นประมาณ 4,596 ล้านบาท

ศึกษาข้อมูลรอบ ๆ ก่อนตัดสินใจ ซื้อ-ขาย-หรือลงทุนคอนโด ปี 2562

จะเห็นได้จากข้อมูลเบื้องต้นทำให้เราทราบว่ายูนิตในผังโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดทั้งหมด 3,523 ยูนิตนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเดี่ยวมากที่สุด ส่วนใหญ่จะมีระดับราคาประมาณ 3,000,000-5,000,000 บาท รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ ราคาส่วนใหญ่ก็จะประมาณ 1,000,000 -1,500,000 บาท สำหรับอาคารพาณิชย์ ราคาก็จะอยู่ประมาณ 3,000,000-5,000,000 บาท ถ้าเป็นที่ดินเปล่าราคาก็จะอยู่ที่ 2,000,000-3,000,000 บาท สำหรับอาคารชุดราคาก็จะอยู่ที่ 1,500,000-2,000,000

เผย 5 ทำเลที่อยู่อาศัยขายดีในจังหวัดเชียงราย

สำหรับทำเลบ้านจัดสรรที่ขายดีในจังหวัดเชียงราย โดยพิจารณาจากสัดส่วนที่ขายได้ต่อยูนิตทั้งหมดในโครงการ และเรียงลำดับจากสัดส่วนที่ขายได้มากที่สุด ก็จะได้แก่

* แม่สาย คิดเป็นเงินที่ขายได้ประมาณ 221 ล้านบาท

* เชียงแสน คิดเป็นเงินที่ขายได้ประมาณ 240 ล้านบาท

* สนามบิน-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คิดเป็นเงินที่ขายได้ประมาณ 2,174 ล้านบาท

* เมืองเชียงราย คิดเป็นเงินที่ขายได้ประมาณ 3,255 ล้านบาท

* สนามบิน-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คิดเป็นเงินที่ขายได้ประมาณ 489 ล้านบาท (ส่วนใหญ่จะเป็นอาคารชุดขายดีที่สุด)

 เมกะโปรเจกต์จากรัฐบาลเกื้อหนุนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในภาคเหนือ

สำหรับภาคเหนือนั้นก็จะมีปัจจัยได้รับการเกื้อหนุนที่มาจากโครงการเมกะโปรเจ็กต์ที่กำลังจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนและสามารถดึงดูดการลงทุนของภาคอสังหาริมทรัพย์ได้ดีกว่าเดิม ซึ่งก็จะได้แก่

โครงการรถไฟฟ้ารางเบาเชียงใหม่
โครงการรถไฟฟ้ารางเบาเชียงใหม่

* โครงการรถไฟฟ้ารางเบาเชียงใหม่ 3 เส้นทาง รัฐบาลได้มีการวางแผนเตรียมที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างสายสีแดงช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์–โรงพยาบาลสวนดอก-สนามบิน-หางดง เป็นสายแรก ในปี พ.ศ.2562-2564 หลังจากนั้นก็จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างสายสีเขียวและสีน้ำเงินเพิ่มเติมในเวลาต่อมา

* โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะทาง 653 กิโลเมตร โดยเฟสแรกช่วงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก จะเปิดให้บริการในปีพ.ศ.2568 จากนั้นจึงจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างเฟส 2 ช่วงพิษณุโลก-เชียงใหม่

* โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้ำโพ-เด่นชัย-เชียงใหม่ และช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ

* ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ที่สนามบินเชียงใหม่ และจะทำการปรับปรุงอาคารปัจจุบันให้เป็นอาคารภายในประเทศ เพื่อที่จะได้รองรับจำนวนผู้โดยสารสูงสุดถึง 20 ล้านคนต่อปี โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงในปลายปี พ.ศ.2562

* โครงการก่อสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 ที่ อำเภอสันกำแพง และ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปี พ.ศ.2568

* โครงการมอเตอร์เวย์เส้นทางใหม่ ช่วงเชียงใหม่-เชียงราย

* โครงการซุปเปอร์ไฮเวย์ ช่วงเชียงใหม่-ลำปาง-พะเยา-เชียงราย ระยะทาง 185 กิโลเมตร

เราจะเห็นได้ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภาคเหนือ ของจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย มีการขยายตัวค่อนข้างสูง สอดคล้องกับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจ รวมถึงระบบการคมนาคมและเมกกะโปรเจ็กต์ของรัฐบาลจึงส่งผลให้ตลาดที่อยู่อาศัยเติบโตขึ้นและ ยอดขายดี และเมื่อทำการเปรียบเทียบในเรื่องของ ทำเล ราคา และความคุ้มค่าและคุ้มทุนในอนาคต ก็ถือว่าน่าซื้อและน่าลงทุนเป็นอย่างมาก