ทุกครั้งที่จะตัดสินใจเช่าที่อยู่อาศัย ควรศึกษาหาข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบ เพื่อเปรียบเทียบว่าอสังหาฯ นั้นๆ ได้ตอบโจทย์ในทุกด้านของคุณหรือไม่ และเพื่อให้ได้ที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดตามความต้องการนั้น สิ่งที่ควรรู้ก่อนการเช่าอสังหาฯ มีดังนี้

ข้อแนะนำสำหรับผู้เช่า
1. ทำเล และประเภทของอสังหาฯ คุณควรต้องคำนึงถึงทำเลที่ตั้ง ทั้งด้านสาธารณูปโภค, การเดินทาง และประเภทของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อช่วยตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ อีกทั้งต้องคำนึงถึงเรื่องของราคาที่อยู่ในงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ด้วย
2. เปรียบเทียบข้อมูล ก่อนตัดสินใจเช่าที่อยู่อาศัย ควรต้องหาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันจากหลายๆแหล่ง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตัวเอง เช่น ขนาดของที่พัก ราคา หรือ เงื่อนไขต่างๆในการเช่า เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ถูกต้อง
3. นัดดูสถานที่จริง เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลได้แล้ว อย่าเพิ่งตอบตกลงว่าจะเช่า เพราะคุณควรต้องนัดกับเจ้าของอสังหาฯ เพื่อที่จะเข้าไปดูสถานที่จริง ต้องสำรวจสภาพโดยรอบอสังหาฯ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยรอบ การเดินทางเข้าออก และโดยเฉพาะความเรียบร้อยต่างๆ ของบ้านอีกด้วย หากคุณต้องการจะเช่าที่นั่นจริงๆ แต่เจอจุดที่ชำรุดใดๆ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าของอสังหาฯ ทราบและให้แก้ไขทันทีก่อนการย้ายเข้าอยู่
4. ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนเช่าอสังหาฯใดๆ สิ่งที่สำคัญมากเรื่องหนึ่ง คือ ควรตกลงเรื่องของราคา และเงื่อนไขต่างๆให้ชัดเจน โดยควรระบุอยู่ในเอกสารสัญญาเช่า ทั้งค่าประกันทรัพย์สิน, ค่าเช่าล่วงหน้า หรือค่าส่วนกลาง (ถ้ามี) เป็นต้น

ข้อแนะนำสำหรับผู้ปล่อยเช่า
สำหรับผู้ที่ปล่อยเช่าอสังหาฯ ควรต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการให้เช่าที่ดีที่สุด โดยควรพิจารณาคัดสรรผู้ที่จะมาเช่าให้ดีอีกด้วย ข้อแนะนำสำหรับผู้ปล่อยเช่ามีดังนี้
1. ศึกษาระดับราคาค่าเช่าให้มีความสมเหตุสมผล มีความใกล้เคียงกับระแวกโดยรอบ โดยเทียบกับขนาดของที่พักที่ใกล้เคียงกัน
2. หมั่นดูแลรักษาความสะอาด และตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ใดๆ ของบ้านให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อพร้อมให้ผู้สนใจเช่าได้นัดเข้ามาดูสถานที่จริงได้ตลอดเวลา
3. เมื่อมีนัดเข้ามาดูบ้าน ไม่ควรเปิดให้เยี่ยมชมบ้านกับคุณตามลำพัง เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง
4. ควรขอข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ของผู้เช่าให้ละเอียด เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ทั้งเวลาปรกติและ บุคคลที่ต้องติดต่อเวลาฉุกเฉิน
5. ควรขอสำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารสำคัญต่างๆที่แสดงตัวตนจริงๆ เมื่อมีผู้มาขอเช่าที่อยู่อาศัย
6. ทำสัญญาเช่าให้ชัดเจน และระบุรายละเอียดที่สำคัญต่างๆให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า

สิ่งสำคัญที่สุด ไม่ว่าจะเป็นผู้เช่า หรือผู้ปล่อยให้เช่านั้น คือ สัญญาการเช่าที่ระบุรายละเอียดชัดเจน เพื่อป้องกันการโต้เถียงอันเกิดจากปัญหาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายในอนาคตข้างหน้า