การเดินทางสะดวกสะบาย
การเดินทางสะดวกสะบาย

โดยทั่วไปแล้ว ปัจจัยในการเลือกที่อยู่อาศัยของคนส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของทำเลและราคา แต่หากเรามองลึกลงไปอีก จะพบว่าคนในแต่ละ Generation มีเหตุผลในการเลือกที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่ พบว่ากว่า 800 คน เป็นชาวกลุ่ม Gen Y ที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบและรูปแบบของการก่อสร้าง แต่ผู้สูงอายุให้ความสำคัญกับระบบขนส่งสาธารณะมากกว่า

ปัจจัยอะไรบ้างที่คนในแต่ละ Generation เลือกที่อยู่อาศัย

ปัจจัยหลักในการเลือกที่อยู่อาศัย

คนส่วนใหญ่ใช้เหตุผลในการเลือกที่อยู่อาศัย 4 ปัจจัยด้วยกัน ได้แก่

 1. ปัจจัยด้านทำเลของโครงการ 80% ของคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในเรื่องของทำเลเป็นอย่างมาก
 2. ราคาต่อตารางเมตร 45% ของคนส่วนใหญ่ใช้เหตุผลนี้ในการเลือกที่อยู่อาศัย ซึ่งจำนวนพุ่งมาจากครั้งก่อนที่อยู่ที่ประมาณ 36%
 3. ความปลอดภัยของโครงการที่อยู่อาศัย คิดเป็นจำนวนประมาณ 37%
 4. ใกล้กับระบบขนส่งสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ คิดเป็นจำนวนประมาณ 32%

แม้ว่าทำเลที่อยู่อาศัย นับว่าเป็นปัจจัยแรกของคนทุกวัยใช้เหตุผลในการเลือกที่อยู่อาศัยก็ตาม แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆรองลงมา เช่น

 1. กลุ่มที่ซื้อบ้านหลังแรก แม้ว่าจะให้ความสำคัญในเรื่องของทำเลเป็นอันดับแรก แต่ก็ยังกังวลในเรื่องอื่นๆอีกด้วย เช่น กังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ยของบ้านหลังแรก โดยคนกลุ่มนี้จะมีความกังวลมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ
 2. 40% ของคนส่วนใหญ่มองว่าปัจจัยที่สำคัญคือ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ หรือระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้า BTS แท็กซี่ รถเมล์ เป็นต้น
 3. 43% ของคนส่วนใหญ่เลือกความปลอดภัยของโครงการในการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัย และอีก 40% จะเป็นกลุ่มที่ซื้อบ้านหลังแรก ก็คิดถึงปัจจัยด้านนี้เหมือนกัน
ปัจจัยอะไรบ้างที่คนในแต่ละ Generation เลือกที่อยู่อาศัย

อย่างไรก็ตาม หากมองไปที่ในแต่ละช่วงอายุของคนในแต่ละวัย พบว่า คนในแต่ละวัยมีการเลือกที่อยู่อาศัยโดยใช้เหตุผลที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่

 1. กลุ่มคน Gen Y ที่มีช่วงอายุระหว่าง 22-29 ปี จำนวน 23% มองว่าการออกแบบบ้านหรือที่อยู่อาศัยนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกเลย รองลงมาเป็นกลุ่ม Baby Boomers ที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี เป็นจำนวน 20%
 2. กลุ่ม Baby Boomers จำนวน 42% เห็นว่า ความปลอดภัยของโครงการถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ และรองลงมาคือ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี คิดเป็นจำนวน 40%
 3. กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี เห็นว่า ระบบขนส่งสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นปัจจัยหลักๆในการให้เหตุผลในการซื้อที่อยู่อาศัย รองลงมาคือกลุ่มที่ย่างเข้าสู่วัยเกษียณ คิดเป็นจำนวน 37%
 4. กลุ่ม Gen Y หรือที่รู้จักกันในชื่อของกลุ่มมิลเลนเนียล ที่มีอายุระหว่าง 22-35 ปี และกลุ่มวัยทำงาน อายุระหว่าง 30-39 ปี จำนวน 30% มีความกังวลในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยมากกว่ากลุ่มช่วงอายุอื่นๆ เนื่องจากคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะซื้อบ้านเป็นบ้านหลังแรก จึงมีความกังวลในเรื่องเป็นธรรมดา
ปัจจัยอะไรบ้างที่คนในแต่ละ Generation เลือกที่อยู่อาศัย

สรุปคือ ผู้สูงอายุกว่า 65% ให้ความสำคัญกับการเลือกบ้านใกล้ระบบขนส่งสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่า และนอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญกับระบบขนส่งสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยแบ่งประเภทย่อยๆออกมาได้ดังนี้

 1. ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะประมาณ 60%
 2. ใกล้สถานที่ทำงานประมาณ 51%
 3. ใกล้ศูนย์ช็อปปิ้งประมาณ 34%
 4. ใกล้สถานพยาบาลประมาณ 33%

กลุ่มซื้อบ้านหลังแรกหรือกลุ่ม Gen Y ต้องการที่อยู่อาศัยใกล้ระบบขนส่งสาธารณะมากที่สุดประมาณ 65% เลยทีเดียว รองลงมาคือกลุ่มที่ขยับขยายประมาณ 55%

นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มผู้ซื้อบ้านหลังแรกจำนวน 21% ยังเป็นกลุ่มที่เลือกที่อยู่อาศัยใกล้ครอบครัวมากที่สุดหากเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆ แต่หากโฟกัสไปที่ช่วงอายุ พบว่า กลุ่มวัยเกษียณอายุ 50-59 ปี ประมาณ 72% และผู้สูงอายุที่มีอายุประมาณ 60-69 ปี เลือกที่อยู่อาศัยใกล้สถานพยาบาลถึง 50%

ส่วนกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 22-29 ปี อยากอาศัยอยู่ใกล้ที่ทำงานมากที่สุดถึง 59% รองลงมาคือคนที่มีอายุช่วง 40-49 ปี ประมาณ 54%

นอกจากนี้ กลุ่มคนรุ่นใหม่ช่วงอายุประมาณ 22-29 ปี ยังใช้ปัจจัยอื่นๆในการเลือกที่อยู่อาศัยที่สูงกว่าคนกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ ใกล้ร้านอาหาร 31%, ใกล้ครอบครัว 20% และใกล้สถานที่ออกกำลังกาย 20%

จะเห็นได้ว่าคนในแต่ละวัยจะใช้เหตุผลในการเลือกที่อยู่อาศัยแตกต่างกันออกไปนอกเหนือจากราคาและทำเล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่ตอบโจทย์ของคนทุกกลุ่ม และแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ให้ตรงกับคนในแต่ละวัยอีกด้วย