ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการเติบโตและก้าวไกลกว่าความสามารถในการคำนวณของมนุษย์ซ่ะอีก ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ ทำให้กรมอุตสาหกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ถูกทอดทิ้งไว้เบื้องหลัง เนื่องจากเทคโนโลยีส่งผลให้ธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนแปลงหลายอย่าง และยังส่งผลไปยังการเปลี่ยนแปลงต่อภาคอื่นๆอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงิน สาธารณสุข การคมนาคม การโรงแรมและการบริการ เป็นต้น วันนี้ทางเว็บไซต์ BaanThai มีบทความดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างไรและเปลี่ยนแปลงในด้านไหนบ้าง เรามาดูกันเลยค่ะ

วิทยาการหุ่นยนต์

อิทธิพลของวิทยาการหุ่นยนต์ในกระบวนการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์นั้น มีการนำมาประยุกต์ใช้มากมาย เช่น ในเมืองหรือพื้นที่ต่างๆในโลกที่กำลังเผชิญปัญหากับภาวะขาดแคลนที่จอดรถที่เหมาะสมและเมืองที่กำลังมองหาการแก้ปัญหาในการจอดรถ เป็นต้น โดยเมืองเหล่านั้นจะใช้วิทยาการหุ่นยนต์ในการแก้ปัญหาพื้นที่จอดรถ ซึ่งจะมีเครื่องจักรที่คอยยกและย้ายรถยนต์รวมถึงยานพาหนะต่างๆ เป็นต้น

เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การสื่อสารสนามใกล้ (Near Field Communication)

การสื่อสารสนามใกล้คือ มาตราฐานการเชื่อมโยงแบบไร้สายในระยะสั้นที่สามารถช่วยในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ผ่านทางการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก ซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาโครงการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สามารถเพิ่มพูนขีดความสามารถในการทำกำไรได้มากยิ่งขึ้น เช่น สมาร์ทโฟน ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาธุรกิจต่างๆมากมาย ที่ทำให้เทคโนโลยีสามารถพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดความสะดวกสบาย โดยผู้เข้าพักอาศัยสามารถเช็คอิน เช็คเอ้าท์ ทำการชำระเงิน และเปิด – ปิดประตูห้องด้วยแอพพลิเคชั่นต่างๆบนมือถือได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การปลูกพืชไร้ดิน

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สามารถพัฒนาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ได้ดีอย่างเห็นได้ชัดกับโครงการต่างๆที่อยู่ในเมือง โดยโครงการเหล่านั้นได้มีการนำนวัตกรรมการปลูกพืชไร้ดินมาใช้กับโครงการต่างๆ นอกจากนี้ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เริ่มมีความสนใจในการสร้างสรรค์กำแพงสีเขียวกันมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจะมีการเพาะปลูกพืชเฉพาะที่มีระบบการปลูกพืชไร้ดิน ซึ่งแนวคิดนี้สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่สวยงามให้กับโครงการอีกด้วย

เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ความโปร่งใสที่เพิ่มมากขึ้น

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ สามารถสร้างความโปร่งใสในตลาดอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น โดยมีเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นราคาซื้อและขาย รสนิยมและความชอบส่วนบุคคล เป็นต้น

เนื่องจากมีเว็บไซต์ด้านอสังหาริมทรัพย์มากมาย ทำให้ลูกค้าสามารถเช็ครายละเอียดต่างๆผ่านเว็บไซต์ด้านอสังหาริมทรัพย์นั้นได้โดยตรง โดยจะมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างละเอียด ซึ่งจัดว่ามีความโปร่งใสมากกว่าในอดีต เนื่องจากในอดีตเทคโนโลยียังไม่เติบโตมากพอ ทำให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ยากกว่า และบางเว็บไซต์ลูกค้าจำเป็นต้องเป็นสมาชิกก่อนถึงจะดูข้อมูลได้ เป็นต้น

หลังคาทำความเย็นด้วยการสะท้อนแสงอาทิตย์

ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน

ก่อนหน้านี้ เรามักได้ยินข่าวด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่บ้าง เช่น ภาวะโลกร้อน มลพิษต่างๆ ด้วยเหตุนี้ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์มีบทบาทในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นที่เกิดขึ้น ภายใต้แนวคิดประสิทธิภาพพลังงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน โดยการลดการใช้พลังงาน เพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบทำความร้อนและเย็น นอกจากนี้ยังมีการใช้แนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น หน้าต่างสะท้อนกันความร้อน สถาปัตยกรรมสีเขียว และเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะขั้นสูง หลังคาทำความเย็นด้วยการสะท้อนแสงอาทิตย์ เป็นต้น

เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มีความก้าวหน้าและเติบโตเป็นอย่างมาก ซึ่งความเติบโตก้าวหน้านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าเพื่อซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนยังอำนวยความสะดวกสบายของการอยู่อาศัยอีกด้วย