ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วน แม้แต่ภาคธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ก็ยังกลับมาใช้แนวคิดใหม่ๆเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ที่มีการใช้ชีวิตท่ามกลางเทคโนโลยีที่ก้าวไกลและล้ำสมัย จากความเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่มีอะไรบ้างนั้น เรามาดูกันเลยค่ะ

แนวคิดเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกนี้เป็นเทคโนโลยีที่ได้กล่าวมานานหลายสิบปีแล้วในแวดวงของวิชาการ แต่ยังเห็นภาพได้ไม่ชัดเท่าไร เพราะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกเกิดขึ้นมากมายเท่ากับโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดไปอย่างมาก และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆต่อหลายๆธุรกิจ เช่น การปฏิวัติวงการธนาคาร การปฏิวัติวงการสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น ดังนั้น เช่นเดียวกับวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงไม่ได้และต้องเผชิญหน้าต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอีกด้วย

อสังหาฯยุคเทคโนโลยีกับลูกค้าที่เปลี่ยนไป

การเปลี่ยนแปลงด้านอสังหาริมทรัพย์ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่ต้องเดินหน้าตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง โดยอาจจะแบ่งการวิเคราะห์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้เป็น 2 ภาคส่วนหลักๆด้วยกัน ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ (Commercial Real Estate) และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย (Residential Real Estate)

อสังหาฯยุคเทคโนโลยีกับลูกค้าที่เปลี่ยนไป

1.อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ (Commercial Real Estate) เป็นภาคส่วนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและได้รับผลกระทบอย่างมากที่มาจากกระแสเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ผ่านโลกออนไลน์ เช่น กิจการโรงแรม ที่มีรูปแบบในการแข่งขันกับทางธุรกิจอย่าง Airbnb หรือศูนย์การค้าที่มีธุรกิจออนไลน์มาตอบโจทย์คนยุคใหม่ เป็นต้น จึงทำให้ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแนวคิดในการดำเนินธุรกิจในสองทาง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแข่งขันด้วยการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนธุรกิจเดิม เพื่อจุดประสงค์ในการรักษาฐานตลาดเดิมของตนเอง เช่น การปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ การปรับเปลี่ยนผู้เช่า การจัดกิจกรรม การสร้างประสบการณ์ใหม่กับลูกค้า เป็นต้น หรืออาจะเป็นการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยการอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ เช่น การเปิดธุรกิจค้าปลีกออนไลน์เพิ่มเติมมาจากธุรกิจหลัก เพื่อแข่งขันกับธุรกิจใหม่ที่เข้ามาในตลาด เป็นต้น

อสังหาฯยุคเทคโนโลยีกับลูกค้าที่เปลี่ยนไป

2.อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย (Residential Real Estate) ในส่วนของภาคส่วนนี้อาจจะไม่ได้รับผลกระทบทางตรงมากนัก เนื่องจากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในการพัฒนาโครงการรุนแรงเทียบเท่ากับภาคส่วนอื่นๆ อย่างไรก็ตาม อาจจะมีการเปลี่ยนทางเทคโนโลยีอยู่บ้างเล็กน้อย เช่น ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการสั่งสินค้าออนไลน์ เทคโนโลยีในการสื่อสารกับทีมงานบริหารชุมชน เทคนิคในการรักษาความปลอดภัย หรือการสั่งทางโทรศัพท์ เป็นต้น หรืออาจจะเป็นฝั่งทางผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ เช่น งานขายและการตลาด งานก่อสร้าง งานการออกแบบ เป็นต้น

“อสังหาฯในมุมองใหม่ที่นอกจากจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทำเลแล้ว คือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปและความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ย่อมเปลี่ยนไปเช่นกัน” เรื่องที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คือ ทำเลที่ตั้ง อย่างไรก็ตาม หากยุคเทคโนโลยีที่มีการเติบโตมากย่อมส่งผลให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคเพื่อเติมเต็มและตอบสนองความต้องการให้กับผู้บริโภคยุคใหม่อย่าง คนรุ่น Gen Y, Gen Z เป็นต้น ที่การใช้ชีวิตของคนเหล่านั้นผูกพันกับเทคโนโลยีที่กำลังมีสัดส่วนมากขึ้นและกำลังก้าวเข้ามาทดแทนกลุ่มลูกค้ารุ่น Gen X และ Baby Boomer ปัจจุบันมีการปรับตัวของผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในไทยเริ่มเห็นมากยิ่งขึ้น

อสังหาฯยุคเทคโนโลยีกับลูกค้าที่เปลี่ยนไป

จากการที่โครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างกันพากันสร้างตำแหน่งทางการตลาดใหม่เพื่อมุ่งจับกลุ่มตลาดใหม่ที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ที่ในปัจจุบันเต็มไปด้วยกลุ่มที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปที่ได้รับอิทธิพลจากการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก ดังนั้น รูปแบบการพัฒนาโครงการจำนวนมากที่มีการผสมผสานประโยชน์ใช้สอยพิเศษไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย โรงแรม อาคารสำนักงาน เป็นต้น ซึ่งส่วนที่เข้ามาเพิ่มเติมนั้นได้แก่ Co Working Space, Co Kitchen Space, Co Storage เข้ามาเพิ่มเติมในโครงการ หรืออาจจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ล้ำสมัยกว่าเดิม เช่น ระบบสั่งการด้วยเสียง ระบบสั่งการด้วยแอพพลิเคชั่น ระบบคำนวณพลังงาน ระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ระบบที่จอดรถอัตโนมัติ ระบบซื้อของออนไลน์ เป็นต้น

อสังหาฯยุคเทคโนโลยีกับลูกค้าที่เปลี่ยนไป