สร้างบ้านให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพื่อประหยัดพลังงาน

หากคุณเป็นคนหนึ่งทีอยากสร้างบ้าน เป็นของตัวเองแทน การซื้อบ้านจัดสรร วันนี้เรามีเคล็ดลับเล็ก ๆ น้อย ๆ มาฝากกัน เกี่ยวกับการสร้างบ้านอย่างไรให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม และเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน อีกทั้งช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

การสร้างบ้านในปัจจุบันนั้น มีความสะดวกและไม่ยุ่งยากเหมือนแต่ก่อน เพราะปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างบ้านที่หลากหลายทำให้เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย ได้บ้านที่สวยงามตรงความต้องการ และรวดเร็วในระยะเวลาที่กำหนด แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การสร้างบ้านในปัจจุบันนั้นนอกจากจะให้ความสำคัญในเรื่องของรูปแบบแล้ว เรายังต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงในเรื่องของการประหยัดพลังงานอีกด้วย เพราะการสร้างบ้านที่ดีในปัจจุบันนั้น ควรมีส่วนช่วยลดการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งวิธีการช่วยไม่ให้เกิดภาวะโลกร้อนที่สำคัญ คือการลดการใช้พลังงานภายในบ้าน ซึ่งสามารถทำได้หลากหลายวิธี พอจะสรุปได้ ดังต่อไปนี้

การกำหนดตำแหน่งทิศทางของบ้าน อันนี้จะต้องมีการกำหนดให้ถูกต้อง คือการสร้างบ้านที่ช่วยประหยัดการใช้พลังงานโดยส่วนมาก จะเป็นการสร้างบ้านที่หันไปทางทิศเหนือหรือใต้ เพราะบ้านที่หันไปทางทิศเหล่านี้จะทำให้บรรยากาศภายในบ้านเย็นสบาย เนื่องจากมีลมเข้าบ้านตลอดเวลา นอกจากนี้การสร้างบ้านที่หันไปทางทิศเหนือและใต้ยังช่วยทำให้เราประหยัดการใช้พลังงาน และเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากภายในบ้านมีอากาศที่เย็นสบาย ก็จะไม่ทำให้ต้องเปิดแอร์ และก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยประหยัดการใช้พลังงานภายในบ้านได้อีกทาง แต่หากบ้านของคุณ มีความจำเป็นที่จะต้องหันไปทางทิศตะวันตกหรือทิศตะวันออกก็สามารถใช้ม่านกันแสงช่วยในการกันแสงแดดไม่ให้ความร้อนเข้ามาภายในตัวบ้านปริมาณมากเกินไป

การใช้แผงโซล่าเซล

การใช้แผงโซลาเซลล์ที่ช่วยในการเปลี่ยนพลังงานแสงแดดให้เป็นพลังงานไฟฟ้า สำหรับอุปกรณ์ตัวนี้ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่จะช่วยในการใช้พลังงานให้เกิดความคุ้มค่า และช่วยประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก แต่อุปกรณ์ตัวนี้จะมีราคาที่ค่อนข้างแพง อาจทำให้มีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ในครั้งแรก นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดในการกักเก็บพลังงานที่สามารถเก็บพลังงานได้เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น และยังมีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่การติดตั้งที่จะต้องติดแผงโซล่าเซลล์บริเวณที่ไม่มีร่มเงา และติดตั้งในบริเวณที่มีแสงสว่างตลอดเวลาทั้งวัน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้แผงโซล่าเซลล์ยังไม่เป็นที่นิยมมากนักในปัจจุบัน

การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน หากไม่มีความจำเป็นที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไม่ควรเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะถือเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานและค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุ ไม่เพียงเท่านี้การเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหลายอย่างยังเป็นการก่อให้เกิดการสะสมความร้อนภายในบ้าน เนื่องจากการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในแต่ละครั้งมักจะมีการคลายความร้อนทั้งสิ้น การคลายความร้อนนี้ไม่เพียงทำให้บ้านเกิดความความร้อนแต่ยังเป็นหนึ่งในสาเหตุของการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยวิธีการลดการใช้พลังงานภายในบ้านสามารถทำได้ง่ายๆ เช่นการพิจารณาการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน หากอยู่ด้วยกันควรเปิดเครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ด้วยกัน ไม่ควรแยกกันเปิด เพราะจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุ

เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสม
เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสม

การออกแบบภูมิทัศน์รอบตัวบ้านให้มีความสวยงามและร่มรื่น อาจทำการตกแต่งรอบ ๆ บริเวณบ้านด้วยการปลูกต้นไม้ด้วยหลากหลายพันธุ์ การทำสวน การใช้บ่อน้ำเลี้ยงปลา และอุปกรณ์ตกแต่งสวนต่าง ๆ เพื่อตอบสนองการให้บรรยากาศรอบบ้านและภายในบ้านที่ร่มรื่น เย็นสบาย น่าอยู่และช่วยประหยัดพลังงาน ทั้งนี้การจัดสวนและการทำภูมิทัศน์รอบบ้านให้ร่มรื่นนั้นยังสามารถช่วยลดแหล่งความร้อนที่มาจากสิ่งต่าง ๆ อาทิพลังงานความร้อนที่มาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน พลังงานความร้อนที่มาจากพลังงานทางธรรมชาติอย่างพระอาทิตย์ การที่เราออกแบบภูมิทัศน์รอบบ้านนี้สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี โดยควรเลือกการปลูกพืชที่เหมาะสมกับบ้าน เช่นหากบ้านใดมีพื้นที่กว้างควรปลูกหญ้าเพื่อลดการสะท้อนของแสงแดดที่ตกสู่พื้นแล้วจะเข้าบ้าน และหากบ้านใดมีพื้นที่กว้างควรปลูกต้นไม้สูงเพื่อให้ร่มเงา แต่ทั้งนี้ บ้าน ควรจะมีการจัดตำแหน่งต้นไม้ให้เหมาะสมด้วยนะคะ เพื่อไม่ให้เกิดการบังทิศทางของลมที่จะเข้าบ้าน

การเลือกใช้สีทาบ้าน อันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยในการลดความร้อนภายในบ้าน ปัจจุบันมีการใช้สีที่ช่วยกันความร้อนไม่ใช้ความบ้าน สีเหล่านี้ช่วยในเรื่องของการกันความร้อนได้เป็นอย่างดีช่วยให้เย็นสบาย ไม่เพียงเท่านี้การเลือกใช้อุปกรณ์ในการสร้างบ้านก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยทำให้บ้านเย็นสบาย การสร้างบ้านด้วยไม้ช่วยให้บ้านเย็นสบายกว่าการสร้างบ้านจากอิฐแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อม สถานที่ที่ใช้ในการสร้างบ้าน

การเลือกใช้สีทาบ้าน

การสร้างบ้านที่เลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติ ไม่เลือกใช้วัสดุที่เป็นสารเคมี เพราะวัสดุจากธรรมชาติจะช่วยทำให้บรรยากาศภายในบ้านเย็นสบาย และมีความน่าอยู่ ไม่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม

สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ถือว่าเป็นวิธีการสร้างบ้านและการใช้พลังงานภายในบ้าน ที่จะช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อน ทำให้อากาศภายในบ้านเย็นสบาย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและพลังงานภายในบ้านได้อีกด้วย ทั้งนี้ การสร้างบ้านที่ประหยัดพลังงานนี้ควรมีการปรึกษากับบริษัทรับสร้างบ้าน อีกที เพราะบ้านแต่ละหลังย่อมมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไป อีกเหตุผลที่สำคัญอย่างยิ่งไม่แพ้กัน ในการสร้างบ้าน ก็คือการเลือกทำเลที่ดินที่จะสร้างบ้าน เราอาจจะต้องคำนึงถึงว่าอยู่ใกล้กับ โรงเรียน สถานที่ทำงาน หรือ สถานพยาบาล ต่าง ๆ หรือไม่นะคะ