เมื่อเราตัดสินใจจะซื้อบ้านหรือคอนโดสักหลังแล้วสิ่งที่เราจะทำต่อไปนั่นก็คือ หาธนาคารเพื่อเปรียบเทียบดอกเบี้ยของแต่ละธนาคาร และแน่นอนว่าเราต้องเลือกธนาคารที่ดอกเบี้ยถูกที่สุดสำหรับเรา โดยส่วนมากแล้วระยะเวลาในการทำสัญญากู้ผ่อนบ้านจะมีอายุประมาณ 30 ปี และดอกเบี้ยในแต่ละปีก็ถูกแพงแตกต่างกันไป วันนี้ Fazwaz จะนำเสนอวิธีผ่อนบ้านให้หมดเร็ว ๆ มาให้นำไปปฏิบัติกันดังนี้ค่ะ

ทำสัญญากู้ซื้อบ้าน
ทำสัญญากู้ซื้อบ้าน

1. รีบผ่อนจ่ายให้มากในช่วงดอกเบี้ยต่ำ
ช่วง 3 ปีแรกของการกู้ซื้อบ้านแน่นอนว่าดอกเบี้ยจะถูกที่สุด เนื่องจากโปรโมชั่นของแต่ละธนาคารจะพยายามเสนอให้คุณในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าคู่แข่ง เพื่อให้คุณตัดสินใจเลือกกู้กับธนาคารนั้น ดังนั้นคุณจึงควรจัดสรรเงินเก็บในช่วง 3 ปีแรก เพื่อนำมาผ่อนให้มากขึ้น เพื่อไปลดเงินต้นและดอกเบี้ยในการกู้ เมื่อเงินต้นลดลงก็จะทำให้ดอกเบี้ยลดลงเช่นกัน ทำให้ระยะเวลาในการผ่อนจาก 30 ปีจะลดลงไปด้วย

ดอกเบี้ยต่ำ
ดอกเบี้ยต่ำ

2. พยายามจ่ายให้เกินเงินงวดในทุก ๆ เดือน
เงินสินเชื่อบ้านนั้นจะมีทั้งเงินต้นและเงินดอก ในช่วงแรก ๆ นั้นแน่นอนว่าจะมีดอกเบี้ยสูงมาก ดังนั้นหากคุณจ่ายเท่ากับจำนวนเงินที่ธนาคารกำหนดมานั้น คุณต้องใช้หนี้กันเต็ม ๆ 30 ปีเลยนะคะ ดังนั้นคุณจึงควรจ่ายเพิ่มขึ้นทุก ๆ เดือน เพราะเงินที่จ่ายเกินไปในแต่ละเดือนนั้น ธนาคารจะนำไปลดเงินต้นของคุณนั่นเอง ตัวอย่างเช่น เงินงวดที่คุณจะต้องชำระแต่ละเดือนเท่ากับเดือนละ 15,000 บาท แต่หากคุณผ่อนเกินไปเดือนละ 20,000 บาท ก็จะทำให้เงินต้นของคุณลดลงไปเดือนละ 5,000 ในทุก ๆ เดือน เมื่อเงินต้นของคุณลดลงแล้วจะทำให้ระยะเวลาในการผ่อนของคุณลดลงไปด้วยเหลือเพียบ 15-20 ปีเท่านั้น

จ่ายค่าบ้านเพิ่มทุกเดือน
จ่ายค่าบ้านเพิ่มทุกเดือน

3. เมื่อครบกำหนดของธนาคารให้ปรับโครงสร้างหนี้ใหม่
โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อผ่อนบ้านผ่านไปครบ 3 ปีแล้ว ดอกเบี้ยบ้านจะเปลี่ยนเป็นแบบ MRR (อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี) ตัวอย่างเช่นใน 3 ปีแรกธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 บาทต่อปี เมื่อเข้าสู่ปีที่ 4 ธนาคารกำหนดให้ดอกเบี้ยเป็น MMR-1 แล้ว MRR ในแต่ละปีจะแตกต่างกันไป สมมุติในปีนี้กำหนดให้ MMR = 7% ดังนั้นกลายเป็นว่าปีนี้คุณจะต้องจ่ายเท่ากับ 7-1 = 6 บาท ซึ่งหมายถึงดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว และเงินงวดที่จ่ายไปนั้นจะจ่ายเป็นเงินดอกเบี้ยซะส่วนใหญ่เลยค่ะ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องรีบปรับโครงสร้างหนี้เสียใหม่เมื่อเข้าปีที่ 4 โดยมีวิธีปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 วิธีดังนี้ คือ

Refinance หรือ Retention
Refinance หรือ Retention

Refinance (การรีไฟแนนซ์) คือ การย้ายหนี้จากธนาคารเดิมของคุณไปยังธนาคารใหม่ ซึ่งธนาคารใหม่จะเสนอดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกลงให้กับคุณเพื่อจะให้คุณสามารถปิดหนี้ได้เร็วขึ้น
Retention (การรีเทนชั่น) คือ การขอลดอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารเดิมที่คุณผ่อนชำระอยู่ เพื่อให้ดอกเบี้ยในการผ่อนชำระลดลง หรือเท่ากับปีก่อน ๆ ที่เคยผ่อนชำระมา
คุณมีสิทธิ์เลือกว่าจะทำการรีไฟแนนซ์กับธนาคารใหม่หรือทำการรีเทนชั่นกับธนาคารเดิมก็ได้ ตามที่เหมาะกับคุณ ซึ่งแต่ละแบบนั้นจะมีข้อดีข้อเสียต่างกัน อย่างเช่น การรีไฟแนนซ์นั้น อาจจะทำให้ดอกเบี้ยของคุณถูกลงกว่าธนาคารเดิมมาก แต่คุณจะต้องเตรียมเอกสารใหม่ทั้งหมด และต้องใช้เวลาในการอนุมัติอีกด้วย และอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นมา ส่วนการรีเทนชั่น นั้นไม่ต้องยุ่งยากในการเตรียมเอกสาร เพราะธนาคารเดิมของคุณมีข้อมูลอยู่แล้ว การพิจารณา อนุมัติเร็ว หากคุณเป็นลูกค้าชั้นดี คือจ่ายเงินตรงตามจำนวนและเวลาที่กำหนดตลอด แต่อัตราดอกเบี้ยก็จะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และมีค่าธรรมเนียมอีกด้วย

4. โปะเงินก้อน
ในแต่ละปีหากคุณมีเงินเก็บหรือได้โบนัสมาจากบริษัทที่ทำงานอยู่ คุณสามารถนำเงินก้อนเหล่านี้มาโปะหนี้บ้านของคุณ ซึ่งเงินก้อนนี้สามารถลดทั้งต้นและดอกเบี้ยลงเป็นจำนวนมากเลยค่ะ หรือคุณอาจจะวางแผนเพื่อจ่ายเงินงวดเพิ่มขึ้นอีก 1 งวด จากเดิมคุณต้องจ่าย 12 งวด แต่ให้คุณจ่ายเพิ่มเป็น 13 งวด ก็สามารถลดเงินต้นและเงินดอกเบี้ยบ้านให้กับคุณไปได้มากเช่นกัน

โปะเงินก้อน
โปะเงินก้อน

5. ติดตามโปรโมชั่นของธนาคารเรื่อย ๆ
ให้คุณหมั่นติดตามข่าวสารของธนาคารที่ตนเองมีสินเชื่ออยู่หรือธนาคารอื่น ๆ ที่เสนอดอกเบี้ยที่ถูกลง ซึ่งแต่ละธนาคารจะมีโปรโมชั่นบ้านต่างกันไป หากเงื่อนไขของธนาคารนั้น ๆ ตรงกับคุณสมบัติของคุณ ก็เป็นโอกาสดีที่จะทำให้คุณผ่อนบ้านในอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงได้

โปรโมชั่นบ้าน
โปรโมชั่นบ้าน

6. ไม่สร้างหนี้เพิ่ม
นอกเหนือจากการพยายามผ่อนเพื่อลดเงินต้นลดเงินดอกของคุณแล้ว คุณต้องมีวินัยในการใช้จ่าย ด้วยการไม่สร้างหนี้ใหม่ให้เกิดขึ้น

ปลดหนี้บ้าน
ปลดหนี้บ้าน

เป็นยังไงกันบ้างค่ะ พอจะทราบวิธีปลดหนี้บ้านของคุณให้หมดเร็ว ๆ กันบ้างแล้วใช่ไหมคะ ดังนั้นหากคุณวางแผนการเงินและค่าใช้จ่ายของคุณดี ๆ ก็สามารถทำให้หนี้บ้านของคุณหมดเร็วขึ้นนะคะ