รู้ไว้ก่อน ไม่เสียเปรียบ หากคุณมีความรู้ในการเข้าใจถึงที่มา ที่ไป หรือรู้พื้นฐานในการเซ็นสัญญากู้ซื้อบ้านนั้น ๆ มันเปรียบเสมือนมีเกราะป้องกัน ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากผู้ที่มาหลอกลวงคุณได้ สิ่งที่สำคัญมาก ๆ คือการรอบคอบนั้นเอง ซึ่งเรารู้ว่าทุกคนอยากจะมีบ้านสักหลังในชีวิตกันทั้งนั้น ต่างต้องเก็บออมเงินมาค่อนชีวิต และต้องใช้เวลาตัดสินใจอยู่นานกว่าจะเลือกซื้อบ้านสักหลังได้ เพราะฉะนั้นก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้าน หรือเซ็นจองบ้าน คุณต้องศึกษาข้อตกลงในสัญญาให้ดีก่อนเด้อ วันนี้ทาง FazWaz จะมาเผยเกร็ดความรู้เรื่องสัญญา และสิ่งควรเช็ก ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเซ็นสัญญาซื้อบ้าน ต่าง ๆ

 

สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายบ้าน

สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายบ้าน

สัญญาจองซื้อบ้าน

สัญญาจองซื้อบ้าน คือ เอกสารซื้อขายบ้านประเภทหนึ่งที่มักจะเกิดในกรณีซื้อบ้านหรือคอนโดที่ยังไม่ก่อสร้าง หรือยังไม่สามารถระบุแปลงที่ดินหรือพื้นที่บ้านได้อย่างชัดเจน จึงเกิดสัญญาจองซื้อบ้านไว้ก่อนจนกว่าจะมีรายละเอียดเพียงพอให้ทำสัญญาจะซื้อจะขายได้ และเงื่อนไขในการผ่อนดาวน์ก็จะปรากฏอยู่ในสัญญาฉบับนี้

สัญญาจะซื้อจะขายบ้าน

สัญญาจะซื้อจะขายบ้าน คือ เอกสารต้นทางที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการตกลงจะซื้อจะขายกัน ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ระบุเงื่อนไขทั้งหมดในการซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์บ้าน หากมีการผิดสัญญาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ก็สามารถฟ้องร้องเอาผิดได้ตามกฎหมาย การซื้อขายบ้านจึงมักจะเกิดสัญญาก่อนทำสัญญาซื้อขายจริง

สัญญาซื้อขายบ้าน

สัญญาซื้อขายบ้าน คือ เอกสารปลายทางที่จะทำให้การตกลงซื้อขายบ้านมีผลทางกฎหมาย เพื่อให้กรรมสิทธิ์บ้านกลายเป็นของผู้ซื้ออย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยสัญญาซื้อขายบ้านจะต้องได้รับการจดทะเบียนโดยเจ้าพนักงานของสำนักงานที่ดินในท้องที่เท่านั้น และมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า หนังสือสัญญาขายที่ดิน (ท.ด. 13)

เอกสารแนบท้ายสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อขาย คือ เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบข้อตกลงในการซื้อขาย เช่น เงื่อนไขเพิ่มเติม สเปกวัสดุบ้าน ของแถม หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่ได้ตกลงกันไว้นอกเหนือจากรายละเอียดที่ระบุในสัญญา ซึ่งข้อตกลงทั้งหมดจะต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยอาจมีภาพและแผนผังประกอบด้วย

สิ่งที่ควรเช็ก ก่อนเซ็นสัญญา.. 

สิ่งที่ควรเช็ก ก่อนเซ็นสัญญา..

อันดับแรก ก่อนที่คุณจะเซ็นสัญญาหรือจ่ายค่ามัดจำควรดูในใบสัญญาก่อนว่าทางเซลระบุเงื่อนไขอะไรบ้าง ซึ่งนี่เป็นขั้นตอนสำคัญมาก ๆ เด้อทุกคน ควรอ่านสัญญาให้ละเอียด รอบคอบ คิด และตรึกตรองให้ถี่ถ้วนก่อนเซ็น เพื่อตัวคุณเอง!

อันดับสอง ในตัวสัญญา บ้างโครงการจะมีระบุวันโอนบ้าน ซึ่งจริง ๆ แล้วคุณไม่ควรเซ็นรับว่าจะโอนบ้านภายในวันไหน เนื่องจากยังไม่รู้ว่าบ้านต้องมีการแก้ไขเยอะหรือไม่ แต่ถ้าทางโครงการบังคับว่าต้องเซ็น คุณควรกำหนดระยะเวลาโอนบ้านอย่างน้อย 1 เดือนขึ้นไป เพื่อให้คุณได้มีเวลาเก็บงานแก้ไขตัวบ้าน ข้อนี้จะเกิดปัญหาบ่อยมาก ควรดูในสัญญากันดี ๆ

อันดับสาม ต้องให้โครงการระบุในสัญญาให้ชัดเจนถ้าคุณจ่ายเงินจองบ้านไปแล้ว และเกิดเหตุการณ์ที่คุณกู้บ้านไม่ผ่าน คุณจะต้องได้เงินจองคืนภายในกี่วันนับจากวันที่จ่ายเงินไปแล้ว 

อันดับสุดท้าย ควรตรวจสอบความเรียบร้อยของบ้านเบื้องต้นก่อนจะจองบ้านแปลงนั้น ๆ ถ้าทางโครงการจำเป็นต้องให้คุณโอนโดยเร็ว เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ จนคุณไม่มีเวลาได้ตรวจบ้าน หรือไม่ได้รับการแก้ไขบ้านให้เสร็จสิ้นก่อน ไม่ควรรีบเซ็นรับ! นะคะ เพราะความจริง เราอยากแนะนำว่า โปรโมชั่นของโครงการต่าง ๆ จะมีมาในทุก ๆ เดือน ไม่อยากให้ใจร้อน หรือรีบด่วนตัดสินใจไปโดยไม่คิด อยากให้ดูรายละเอียดให้ดีก่อนเซ็น มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาตามมาทีหลังมามากมายเลยนะจ๊ะ เดี๋ยวจะหน้าดำ คิ้วผูกโบว์กันนะคะ