อัปเดตปี 2565 นี้ อัตราค่าธรรมเนียมเวลาซื้อ-ขาย บ้าน คอนโด และที่ดิน มีอะไรบ้างน่ะ?
หากใครมีแผนที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้ นอกจากราคาซื้อ-ขายบ้าน คอนโด และที่ดิน ที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ซื้อต้องคำนึงแล้ว สิ่งหนึ่งที่จะต้องรู้และเตรียมเงินไว้นั้นก็คือ “ค่าธรรมเนียม” ที่ต้องจ่ายในวันโอนอสังหาริมทรัพย์ ณ สำนักงานที่ดินด้วย ซึ่งการซื้อ-ขาย บ้าน คอนโด และที่ดิน จะมีค่าธรรมเนียมใดบ้างที่ต้องจ่ายในวันโอน สำหรับปี 2565 นี้ ไปดูกันเลยค่ะ

ค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์
 1. ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์
  ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์คิดเป็น 2% ของราคาประเมินที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง ปกติแล้วเป็นค่าใช้จ่ายร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งจะแบ่งจ่ายกันคนละครึ่ง แต่ก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกันด้วยเช่นกัน และบางกรณีผู้ขายอาจเป็นผู้เสนอจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนให้ทั้งหมด
  พิเศษสำหรับตลอดปี 2565 นี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติขยายมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนจาก 2% เหลือเพียง 0.01% เท่านั้น ต่อเนื่องมาจากปี 2564 เพื่อกระตุ้นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และลดภาระให้ผู้ซื้อที่อยู่อาศัย โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือราคาซื้อ-ขายบ้านและคอนโดนั้นจะต้องไม่เกิน 3 ล้านบาทนั่นเอง
  กรณีตัวอย่างสมมุติคุณซื้อบ้านในราคา 3 ล้านบาท จะมีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ปกติที่ 2% โดยคิดเป็นเงินจำนวน 60,000 บาท แต่หากลดค่าธรรมเนียมเหลือเพียง 0.01% จะจ่ายเพียง 300 บาทเท่านั้นเอง ซึ่งสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อและผู้ขายได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะค่ะ

  ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์
  ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์

  2. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
  ค่าธรรมเนียมภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ขาย โดยการเก็บค่าธรรมเนียมนี้มีเงื่อนไขคือผู้ขายครอบครองอสังหาริมทรัพย์เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่ถึง 1 ปีเท่านั้น โดยมีอัตราค่าธรรมเนียม 3.3% ของราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ แต่หากผู้ขายครอบครองอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 5 ปี หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปีแล้ว ก็จะไม่ต้องจ่ายค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่ต้องจ่ายค่าอากรแสตมป์แทน
  กรณีตัวอย่างสมมุติคุณขายบ้านในราคา 3 ล้านบาท แล้วครอบครองอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 5 ปี และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่ถึง 1 ปี คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นจำนวน 99,000 บาท ดังนั้นหากคุณมีแผนที่จะขายอสังหาริมทรัพย์ควรวางแผนให้ดี ๆ นะคะ

  ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
  ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

  3. ค่าอากรแสตมป์
  ค่าอากรแสตมป์คิดเป็น 0.5% ของราคาซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ โดยที่ราคาซื้อขายนั้นต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมินที่ดิน ซึ่งหากราคาซื้อ-ขายต่ำกว่าราคาประเมิน ก็จะใช้ราคาประเมินที่ดินมาคำนวณแทน ซึ่งค่าธรรมเนียมส่วนนี้ปกติแล้วเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ขาย แต่หากผู้ขายนั้นเข้าข่ายที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว ก็จะไม่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์ และในทางกลับกันหากผู้ขายไม่เข้าข่ายที่ต้องเสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ผู้ขายจะต้องเสียค่าอากรแสตมป์นั่นเอง
  กรณีตัวอย่างสมมุติคุณขายบ้านในราคา 3 ล้านบาท จะต้องเสียค่าอากรแสตมป์เป็นจำนวน 15,000 บาท

  ค่าอากรแสตมป์
  ค่าอากรแสตมป์

  4. ค่าจดจำนอง
  ค่าจดจำนองคิดเป็น 1% ของยอดเงินกู้ทั้งหมด สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เกิดจากการกู้กับธนาคาร แต่หากซื้ออสังหาริมทรัพย์ด้วยเงินสดจะไม่ต้องเสียค่าจดจำนองนั่นเอง
  และพิเศษสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ตลอดปี 2565 นี้ จะมีอัตราค่าจดจำนองจะลดจาก 1% เหลือเพียง 0.01% เท่านั้น สำหรับบ้านและคอนโดที่มีราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทนั่นเอง
  กรณีตัวอย่างสมมุติคุณซื้อบ้านราคา 3 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% จะต้องจ่ายเป็นเงินจำนวน 30,000 บาท แต่พอลดลงเหลือ 0.01% จะจ่ายเพียง 300 บาทเท่านั้นเอง ประหยัดไปได้มากเลยทีเดียวนะคะ

  ค่าจดจำนอง
  ค่าจดจำนอง

  5. ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.)
  สำหรับผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดา จะต้องจ่ายค่าภาษีนี้ เพราะถือเป็นรายได้จากธุรกรรมซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะมีการคิดคำนวณภาษีแบบขั้นบันได โดยที่จำนวนเงินที่ต้องจ่ายจะขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ถือครองทรัพย์สินและวิธีการที่ได้อสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ มา ซึ่งอ้างอิงจากราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรมที่ดิน ที่ไม่ใช่ราคาที่ซื้อขายจริง ๆ
  Notes: โดยภาษีเงินได้สามารถเข้าไปคำนวณอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้ที่ เว็บไซต์กรมสรรพากรนี้เลยค่ะ http://rdsrv2.rd.go.th/landwht/landwht06.asp

  ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สรุปใครรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการโอนบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม

ผู้ขาย ผู้ซื้อ
1. ค่าธรรมเนียมการโอนคอนโด 0.01% (จ่ายคนละครึ่งกับผู้ซื้อ)

*** ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย บางกรณีผู้ขายจะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอนให้ทั้งหมด

1. ค่าธรรมเนียมการโอนคอนโด 0.01% (จ่ายคนละครึ่งกับผู้ขาย)

*** ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย บางกรณีผู้ขายจะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอนให้ทั้งหมด

2. ค่าอากรแสตมป์ 2. ค่าจดจำนอง
3. ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
4. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับความรู้เรื่องค่าธรรมเนียมเวลาซื้อ-ขาย บ้าน คอนโด และที่ดินที่ทาง Fazwaz นำมาฝากกันในวันนี้ หากคุณวางแผนที่จะซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์แล้ว ก็ควรศึกษาเรื่องค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไว้ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ