หากคุณเป็นบุคคลหนึ่งที่ครอบครองที่ดินอยู่ในมือและอยากลงทุน เพื่อทำอะไรสักอย่างให้ที่ดินได้เกิดการพัฒนาขึ้นและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินพร้อมกับสามารถทำรายได้เป็นกอบเป็นกำ ในปัจจุบันนี้เองก็มีทางเลือกหลากหลายให้กับเจ้าของที่ดินสามารถเลือกพัฒนาได้ในหลายรูปแบบ โดยสามารถเรียกกระบวนการนี้ได้ว่าเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Developer) หรือนักพัฒนาที่ดินนั่นเอง โดยรูปแบบการลงทุนของนักพัฒนาอสังหาฯ ก็สามารถทำได้หลายรูปแบบ อาจสรุปพอสังเขปได้ดังนี้ คือ 1.การลงทุนเองและบริหารเอง 2.การมีผู้ร่วมลงทุน และ 3.การมีที่ดินที่ครอบครองและไปร่วมลงทุนกับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งนักพัฒนาอสังหาฯ จะเลือกลงทุนแบบไหนต่างก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพทางการบริหารและศักยภาพทางการเงินของบุคคลนั้น ๆ และวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าหากเราต้องการจะลงทุนรูปแบบการลงทุนข้อไหนที่เหมาะกับเรามากที่สุดกันค่ะ

1.การลงทุนเองและบริหารเอง
หากเป็นตัวเลือกในข้อนี้นักพัฒนาอสังหาฯ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มากในระดับหนึ่ง ซึ่งต้องรู้จักทั้งภาพรวมของอสังหาฯ ที่ตนเองกำลังจะพัฒนา และการแข่งขันภายในตลาด ไม่ว่าจะเป็นทั้งประเภทของโครงการ, รูปแบบ, ขนาด, ราคา, และอื่น ๆ ที่สำคัญ ในขณะเดียวกันต้องมีความรู้ในด้านการบริหารงานในด้านต่าง ๆ อาทิ ข้อกำหนดกฎหมาย การบริหารงานก่อสร้าง การวิเคราะห์การเงินของโครงการ การขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน การขายและการตลาด และอื่น ๆ ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่นักพัฒนาควรจะทราบ ทั้งนี้นักพัฒนาอสังหาฯ จะสามารถหาที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญมาเพื่อช่วยบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ได้อีกด้วย โดยมีทั้งแบบผู้ประกอบการและองค์กร รวมไปถึงบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่รับสร้างบ้านและที่อยู่อาศัยอื่น ๆ ซึ่งก็นับเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากสามารถสร้างรายได้ และมีการงอกเงยมูลค่าจากสินทรัพย์ในครอบครองอยู่ภายใต้ผู้พัฒนาโครงการ อีกทั้งต้องใช้ความรู้ความสามารถในด้านการประเมินศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ในการริเริ่มโครงการ และความรู้ขั้นพื้นฐานอื่น ๆ เป็นต้น

2.การมีผู้ร่วมลงทุน
วิธีนี้นักพัฒนาอสังหาฯ อาจจะมีผู้ร่วมลงทุนไม่ว่าจะทั้งในส่วนของการลงเงินทุนและการบริหารงานร่วมกัน ซึ่งอาจจะดำเนินการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินในบางส่วน และในด้านการบริหารงานก็อาจจะเหมือนกันกับวิธีการลงทุนเองและบริหารเอง ซึ่งนักพัฒนาอาจมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องบริหารงานด้านต่าง ๆ แต่จะมีข้อจำกัดในด้านอำนาจของการตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่ต้องปรึกษาหารือร่วมกัน ตลอดจนการแบ่งปันผลกำไรที่ต้องแบ่งปันให้ตามสัดส่วนของเงินลงทุน

3.การมีที่ดินที่ครอบครองและไปร่วมลงทุนกับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
โดยวิธีนี้นักพัฒนาอสังหาฯ จะเป็นผู้ที่ลงทุนในด้านของที่ดิน หรืออาจจะแบ่งที่ดินขายเป็นแปลง ๆ และหน้าที่ต่อมาคือหาบริษัทรับเหมาก่อสร้างให้มารับช่วงต่อเพื่อที่จะสร้างบ้านในที่ดินแปลงนั้น ๆ โดยหน้าที่ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างคือทำหน้าที่ออกแบบบ้าน การขออนุญาตก่อสร้าง รวมไปถึงด้านการขายและการตลาด ซึ่งการลงทุนในลักษณะนี้จะเป็นเหมือนการลงหุ้นด้วยที่ดินที่สามารถพัฒนากลายเป็นโครงการที่อยู่อาศัยประเภทต่าง ๆ ได้ในอนาคต

เราจะเห็นได้ว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างพอสังเขปของวิธีการลงทุนทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนักพัฒนาอสังหาฯ ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าการเลือกลงทุนแบบไหนที่เหมาะสมและดีที่สุด ทั้งนี้ทาง Fazwaz.co.th เชื่อว่าทุกคนจะสามารถประสบความสำเร็จในการเป็นนักพัฒนาอสังหาฯ เพียงแต่ต้องมีความเพียรในการศึกษาและทำความเข้าใจวิธีการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ในด้านอสังหาฯ อย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะพัฒนาโครงการให้ราบรื่นและไม่เกิดความผิดพลาดในอนาคตนั่นเองค่ะ