หลังจากสถานการณ์ Covid-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงแน่นอน นั่นก็คือ การออกแบบบ้านโดยให้ความสำคัญกับพื้นที่ส่วนกลาง และ Co-Working Space อย่างไรก็ตาม “ที่อยู่อาศัยในอนาคต” อาจต้องการมากไปกว่านั้น บ้านอาจไม่จำเป็นต้องเป็นทรัพย์สินที่อยู่ “ติดดิน” แต่สามารถที่จะ “ลอยอยู่ในอากาศ”หรือ “ลอยอยู่ในน้ำ” ซึ่งในปัจจุบันดูเหมือนจะเป็นไปได้ยาก แต่ในอนาคต 10-20 ปี ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะเนื่องจากการคมนาคมที่สะดวก การเข้าถึงเทคโนโลยีที่สามารถติดต่อกันได้ง่ายขึ้น รวมถึงการที่ผู้คนสามารถให้ความบันเทิงกับตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องออกไปไหนเลย สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่า ที่อยู่อาศัยในอนาคต มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

วันนี้ Fazwaz ของเรา จะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจถึง 4 ปัจจัยหลักที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต ไปดูกันเลยค่ะ

1.เศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจ

ในปัจจุบันราคาที่ดินในเมืองสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการขยายความเจริญไปยังชานเมือง เมื่อเกิดการขยายเมือง จึงทำให้รถติดและเดินทางยากลำบาก ทำให้ผู้คนนิยมซื้อคอนโดที่เดินทางสะดวก หรือในอนาคตอาจจะมีการใช้รถไฟฟ้าไร้คนขับ ที่สามารถเรียกรถให้มารับได้ ผู้คนในอนาคตก็อาจจะลดการใช้รถยนต์ คอนโดมิเนียมก็จะลดพื้นที่จอดรถลงไปเช่นกัน และเทรนด์การซื้อรถก็อาจจะมีแนวโน้มลดลงในอีก 5-10 ปีข้างหน้านี้


2.สังคม
สังคม
สังคม

วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ผู้คนนิยมใช้ชีวิตเดี่ยวกันมากขึ้น มีลูกน้อยลง ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงการ Work from home สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้การออกแบบที่อยู่อาศัยต้องเป็น Universal Design กล่าวคือ การออกแบบให้ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้พักอาศัย ทุกเพศทุกวัย ตลอดจนผู้พิการ นั่นเองค่ะ


3.สิ่งแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อม

เทรนด์การออกแบบบ้านในปัจจุบัน จะให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับต้น ๆ ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องคำนึงในการออกแบบบ้านคือเรื่องของมลภาวะ ไม่ว่าจะเป็นมลภาวะทางอากาศ น้ำ และมลภาวะทางเสียง เทรนด์บ้านในอนาคต จะเน้นไปในเชิงออกแบบที่อยู่อาศัยสไตล์รีสอร์ต บ้านกลางน้ำ บนเขา หรือริมทะเล รวมถึงการมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม


4.เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในยุคนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน การออกแบบที่อยู่อาศัยจึงต้องปรับตัวให้ทันสมัย และพัฒนาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีอยู่เสมอ รวมถึงครอบคลุมทั้งด้านการสื่อสาร ความบันเทิง ออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัย อันได้แก่ ระบบประหยัดพลังงาน บ้านสมาร์ทโฮม ปุ่มฉุกเฉินในห้องน้ำ หรือ การสแกนนิ้วมือในการเข้าบ้านหรือคอนโด เป็นต้น


5.กฎหมาย
กฎหมาย
กฎหมาย

เรื่องต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันคือกฎหมาย การออกแบบที่อยู่อาศัยจะต้องคำนึงถึงด้านนี้อย่างเคร่งครัด และต้องหมั่นศึกษาอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง อันได้แก่ กฎหมายผังเมือง กฎหมายจัดสรรที่ดิน กฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น


ทั้งนี้ การออกแบบที่อยู่อาศัยในอนาคต จะต้องพิจารณาถึงหลาย ๆ ด้านประกอบกัน โดยการมองถึงเทรนด์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย  เพื่อตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นั่นเองค่ะ