เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่ยืดเยื้อมานานร่วม 2 ปี และยังไม่มีวี่แววว่าจะคลี่คลายลงในเร็ววัน ส่งผลให้ใครหลาย ๆ คนต้องเผชิญกับการขาดสภาพคล่องทางการเงิน และแน่นอนว่าเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นย่อมส่งผลให้เกิดผลกระทบตามมาเยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยรวมไปถึงสินเชื่อประเภทอื่น ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว วันนี้ FazWaz จะนำมาตรการพักชำsะหนี้ 2 เดือน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบมาฝากกันค่ะ ลองมาอ่านรายละเอียดและวิธีลงทะเบียนของธนาคารต่าง ๆ กันเลยค่ะ

จากการที่ภาครัฐได้ยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุด 10 จังหวัด เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยจำกัดการเคลื่อนย้ายและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะกับกลุ่มธุรกิจและลูกหนี้ที่มีฐานะการเงินเปราะบางมาตั้งแต่การระบาดของโควิด 19 ระลอกก่อน ส่งผลให้ภาครัฐตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกหนี้ และเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินเพิ่มเติมให้แก่ลูกจ้างและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้นภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รวมถึงสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ จึงเห็นร่วมกันที่จะออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาด้านรายได้อย่างเร่งด่วนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ด้วยการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ลูกหนี้ SMEs และลูกหนี้รายย่อย เป็นระยะเวลา 2 เดือนให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ ลูกหนี้ทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการทั้งในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ โดยมีกำหนดการเริ่มพักหนี้เริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เมื่อหมดระยะเวลาพักชำระหนี้แล้ว สถาบันการเงินจะไม่เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ในทันที เพื่อไม่ให้เป็นภาระหนักกับลูกหนี้ สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม คือ ลูกหนี้ที่ยังเปิดกิจการได้ แต่รายได้ลดลงจากมาตรการควบคุมการระบาดของภาครัฐ สถาบันการเงินจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ตามความจำเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์ของลูกหนี้ การให้ความช่วยเหลือตามแนวทางข้างต้น ลูกหนี้สามารถติดต่อกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อแสดงความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ หากลูกหนี้สามารถให้ข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนถึงผลกระทบของกิจการหรือการจ้างงาน ก็จะทำให้การพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยเจ้าหนี้สามารถทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

สำหรับธนาคารที่เข้าร่วมมาตรการและวิธีการลงทะเบียนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


อย่างไรก็ตาม การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้มาตรการนี้ เป็นเพียงการเลื่อนการชำระออกไป ลูกหนี้ที่ยังมีศักยภาพและสามารถชำระหนี้ได้ ยังคงแนะนำให้ชำระหนี้ต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ภาระหนี้ในอนาคตเพิ่มขึ้นสูงเกินจำเป็น เช่นเดียวกับลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอยู่ในขณะนี้ ก็ควรดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและยั่งยืนกว่า

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ สำหรับรายละเอียดและวิธีลงทะเบียนที่ทาง FazWaz นำมาฝากกันในวันนี้ ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งกว่าบทความนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังประสบปัญหาการผ่อนชำระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อประเภทอื่น ๆ ไม่มากก็น้อย สำหรับวันนี้ตัวแอดเองก็ต้องขอตัวไปติดต่อธนาคารด้วยเช่นกันค่า