ศรีราชา เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ถือว่าเป็นอำเภอที่มีความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจสูงไม่แพ้กับเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร หากสอบถามปากต่อปากแล้วพบว่า ศรีราชาถือว่าเป็นอำเภอที่มีกลุ่มแรงงานเข้ามาทำงานเยอะมากเป็นอันดับที่สองรองลงมาจากกรุงเทพมหานคร

หลายคนมักสงสัยอยู่ไม่น้อยว่า “การเข้ามาของแรงงาน เกี่ยวข้องอะไรกับการเติบโตของเศรษฐกิจ?” คำตอบก็คือ เนื่องจากมีแรงงานเข้ามาทำงานมาก จึงชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในอำเภอศรีราชามีโรงงาน โครงการต่างๆที่ก่อตั้งขึ้น ที่จำเป็นต้องใช้แรงงานคนในการทำงาน ซึ่งโรงงานและโครงการเหล่านั้น จะพัฒนาจนเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งบ่งบอกถึงพื้นที่นั้นๆว่า มีการขยับขยายตัวทางเศรษฐกิจมาก มีมูลค่าเพิ่มขึ้น มีการเติบโต มีเม็ดเงินไหลเวียนมาก จนในที่สุดกลายเป็นทำเลทองที่นักลงทุนไม่ควรมองข้ามหรือพลาดการลงทุนในพื้นที่แห่งนี้

โครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลนี้มีคำภาษาอังกฤษที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นั่นคือ EEC ย่อมาจาก Eastern Economic Corridor แปลว่า โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ประเทศไทยยุค 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากโครงการพัฒนาพื้นที่บิเวณชายฝั่งทะเลออก ซึ่งโครงการนี้มีการดำเนินมานานกว่า 30 ปีแล้ว นอกจากนี้ ด้วยภูมิภาคเอเชีย เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนโลกไม่ว่าจะเป็นการลงทุน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่มีประเทศจีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมทั้ง อาเซียนซึ่งเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อน โดยมีประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านการผลิต การค้าขาย การส่งออก และการขนส่งอีกด้วย

โครงการพัฒนาชายฝั่งทะเล “ศรีราชา” ที่นักลงทุนไม่ควรพลาด

“ศรีราชา” ทำเลอุตสาหกรรม

เนื่องจากวัตถุประสงค์ของ EEC คือการพัฒนาพื้นที่ตลาดและฐานการผลิตของประเทศไทยให้พร้อมต่อการเป็นพื้นที่กระจายสินค้าและบริการให้พร้อมสำหรับการลงทุนและพร้อมสำหรับเป็นตลาดแรงงานอย่างเสรี นอกเหนือจากจังหวัดชลบุรีที่ตั้งเป็นพื้นที่นำร่องแล้ว ยังมีอีก 2 จังหวัดที่ตั้งเป็นพื้นที่นำร่องด้วยกัน คือ จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา

อำเภอศรีราชา ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีแต่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และหลากหลาย จนถึงระดับไฮเทคเลยทีเดียว จึงทำให้ศรีราชาเป็นพื้นที่ที่มากด้วยแรงงานคุณภาพ และสถานประกอบการที่มีมาตราฐาน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ศรีราชามีการเติบโตของเศรษฐกิจพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ และมีการไหลเวียนของเม็ดเงินที่มีคุณภาพอีกด้วย

โครงการพัฒนาชายฝั่งทะเล “ศรีราชา” ที่นักลงทุนไม่ควรพลาด

ทำไมนักลงทุนไม่ควรพลาดลงทุนในศรีราชา?

การเติบโตของเศรษฐกิจที่ก้าวไกลไปข้างหน้า มีสถิติจากกรมโรงงานอุตาสหกรรม ปี พ.ศ. 2559 ระบุว่า มีจำนวนแรงงานเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชาทั้งหมด 127,000 คน ถือว่าเป็นจำนวนมากที่สุดในจังหวัดชลบุรี และมีโรงงานมากกว่า 1,300 แห่ง ตลอดจนมีอุตสาหกรรมมากกว่า 100 แห่ง นับว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ประกอบการโดยนายทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยที่ชาวต่างชาติที่มีการลงทุนในศรีราชามากที่สุด คือ ชาวญี่ปุ่น นั่นเอง  บริษัทญี่ปุ่นเข้ามาตั้งบริษัทแม่ในศรีราชา ซึ่งตั้งเป็นรากฐานการผลิตประจำในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก จากสถิติที่สามารถรวบรวมขึ้นมาได้ มีแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการและอาชีพอย่างถูกต้องเป็นจำนวนประมาณ 8,000 คน หากรวมกับครอบครัวหรือผู้ติดตามด้วยอาจมีจำนวนสูงถึง 15,000 คน นับว่าเป็นสถิติที่สูงมากที่ส่งผลให้มีการสร้างและพัฒนาพื้นที่ ให้รองรับการพักอาศัยโดยจำนวนคนที่มากขึ้นและหลากหลาย นอกจากนี้ในเขตพื้นที่ศรีราชามีการปรับใช้ในการเอาใจชาวต่างชาติให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การคมนาคมขนส่ง การศึกษา การรักษาพยาบาล การรองรับการทำงานและแรงงาน ศูนย์ช็อปปิ้งต่างๆ ตลอดจนธุรกิจและกิจการร้านเล็กใหญ่ต่างๆ เป็นต้น และในพื้นที่ศรีราชาแห่งนี้ จะมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่ก้าวไกลไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาต่างๆที่เสร็จไปแล้ว หรือกำลังทำอยู่ ล้วนเป็นปัจจัยผลักดันให้พื้นที่ตรงนี้มีความทันสมัย และเจริญก้าวไกลไปข้างหน้า ไม่น้อยหน้าไปกว่าเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครอีกด้วย

โครงการพัฒนาชายฝั่งทะเล “ศรีราชา” ที่นักลงทุนไม่ควรพลาด

โอกาสในการเติบโตของธุรกิจอสังหาฯในศรีราชา เมื่อพูดถึงทำเลชานเมืองหรือต่างจังหวัด ยิ่งเป็นจังหวัดที่มีความสวยงามด้านทัศนียภาพ หรือใกล้แหล่งท่องเที่ยวแล้ว เราจะนึกถึงราคาที่สูงมาก เช่นเดียวกับธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในศรีราชา ก็มีราคาสูงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ด้วยกำลังการซื้อของคนที่เข้ามาอยู่อาศัยทำให้ส่วนมากแล้วมักยอมจะจ่าย เพราะสิ่งที่จะได้รับกลับมาคือ ทำเลทองที่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบครัน ที่สำคัญที่สุดคือ ศรีราชาเป็นพื้นที่ที่ยังไม่แออัดมากเท่ากรุงเทพมหานคร ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่น่าอยู่เลยทีเดียว

สรุปได้ว่า พื้นที่ศรีราชาเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตด้านเศรษฐกิจไปอย่างต่อเนื่อง โดยที่เราสามารถสังเกตการพัฒนาโครงการที่ดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งเป็นทำเลทองที่มีมูลค่าสูง กำลังซื้อจ่ายสูง คุณภาพพื้นที่ สังคม ประชากรสูง แรงงานที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งเศรษฐกิจที่มีอัตราการรุดหน้าสูงขึ้นไม่แพ้เมืองเศรษฐกิจเมืองหลวง ดังนั้น หากต้องการที่จะลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทางเว็บไซต์ FazWaz ขอแนะนำเลยว่า ศรีราชา เป็นพื้นที่ทำเลทองเหมาะแก่การลงทุน และให้ผลตอบแทนการลงทุนอย่างล้นหลามเลยทีเดียว