อย่างที่ทราบกันดีว่า โฉนดที่ดิน คือ หนังสือสำคัญที่ใช้สำหรับแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดินปัจจุบัน นอกจากนี้ยังรวมถึงโฉนดแผนที่, โฉนดตราจอง และตราจองที่ว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว” ซึ่งออกให้ตามกฎหมายเก่า แต่ก็ถือว่ามีกรรมสิทธิ์เดียวกัน โดยผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิน ถือว่ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นอย่างสมบูรณ์ เช่น มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากที่ดิน จำหน่าย สามารถขัดขวางไม่ให้ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งเจ้าของที่ดินยังต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับโฉนดที่ดินเพื่อนำไปพิจารณาในการตรวจสอบโฉนดที่ดินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุด ซึ่งในวันนี้ทาง Fazwaz ได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฉนดที่ดินที่เราถืออยู่นั้นไม่ใช่โฉนดที่ดินปลอม จะต้องรู้วิธีตรวจสอบว่าโฉนดที่ดินที่เราครอบครองอยู่นั้นเป็นของจริงไหม หรือเป็นโฉนดแท้จริงไหม พร้อมแล้วมาตรวจสอบเบื้องต้นไปพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

1. ตรวจสอบจากลายเซ็นและตราประทับของเจ้าหน้าที่
โดยตัวอย่างโฉนดที่ดินจะเห็นว่าท้ายโฉนดที่ดินด้านล่างจะมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ ซึ่งสามารถสังเกตสีของหมึกเพราะส่วนใหญ่จะใช้หมึกสีดำเซ็นลายเซ็น มีชื่อตรายางประทับบนลายเซ็น พร้อมกำกับวันที่ไว้ด้านหลัง หากมีการขีดฆ่าแก้ไขข้อความมักจะใช้หมึกสีแดงขีดฆ่าให้เห็นข้อความเดิม จากนั้นมีการเขียนข้อความใหม่เข้าไปแล้วเซ็นชื่อกำกับ และลงวันที่กำกับ เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร และหากมีการใช้หมึกสีอื่น ๆ ในการเซ็นลายเซ็น หรือไม่มีตราประทับให้สงสัยไว้ก่อนว่าโฉนดฉบับนี้เป็นของปลอม

ซึ่งการสังเกตจากจุดนี้เป็นเพียงการสันนิษฐานเบื้องต้นด้วยตาเปล่าเท่านั้น โฉนดที่ถืออยู่อาจเป็นของจริงก็ได้ เนื่องจากโฉนดที่ดินบางฉบับอาจมีการใช้หมึกสีน้ำเงินหรือสีอื่น ๆ ก็เป็นได้ ดังนั้นเมื่อพบหมึกสีอื่นให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและไปตรวจสอบจุดอื่น ๆ บนโฉนดที่ดินต่อไป

เช็กโฉนดที่ดินจริงหรือปลอม ด้วย 4 วิธี ก่อนชวดกรรมสิทธิ์แบบไม่รู้ตัว | DDproperty | LINE TODAY

2. รู้จักรายละเอียดที่จำเป็นต้องมีในโฉนดที่ดิน
ขั้นต่อมาในการตรวจสอบโฉนดที่ดิน ต้องมาดูรายละเอียดสำคัญของโฉนดที่ดินว่ามีอะไรบ้าง โดยบริเวณด้านหน้าโฉนดที่ดินจะบอกรายละเอียดของข้อมูล ดังต่อไปนี้

 • โฉนดที่ดินจะมีขนาดของโฉนด  24 x 36 เซนติเมตร กระดาษจะต้องมีลักษณะเป็นเส้นใยพิเศษ สีเหลือง และต้องมีลายน้ำเป็นรูปครุฑ เป็นต้น
 • ตำแหน่งที่ดินและเลขโฉนด ส่วนนี้จะอยู่ด้านบนของโฉนด
  ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนที่ใช้ระบุตำแหน่งของที่ดินในโฉนด ได้แก่ เลขที่ระวาง, เลขที่ดิน, หน้าสำรวจ, ตำบล, อำเภอ และจังหวัด อีกส่วนคือส่วนที่ใช้บอกลำดับของเอกสารสิทธิ์ ได้แก่ เลขที่, เล่ม และหน้า 
 • ชื่อผู้ครอบครองโฉนดคนแรก
  ชื่อบนโฉนดด้านหน้าจะมีการระบุชื่อผู้ครอบครองโฉนดที่ดินเป็นคนแรก แม้ว่าโฉนดจะถูกเปลี่ยนมือไปแล้ว แต่ชื่อของผู้ครอบครองคนแรกก็จะไม่เปลี่ยนตาม 
 • รายละเอียดแปลงที่ดิน
  ส่วนนี้คือส่วนของรายละเอียดแปลงที่ดินที่ใช้ระบุเนื้อที่ (ไร่-งาน-ตารางวา)  ภาพลักษณะของแปลงที่ดินที่ถูกต้องตามมาตรฐานส่วน
  ไม่เกิน5นาทีรู้เลย!! นายหน้า เผย 9 วิธี ตรวจ "โฉนดที่ดิน" แท้หรือปลอม ดูง่ายๆ ด้วยตาคุณเอง รีบเช็ค ก่อนชวดกรรมสิทธิ์แบบไม่รู้ตัว!! (มีคลิป)
  3. เช็คด้วยสายตาจากประวัติที่ดินด้านหลังโฉนด
  วิธีต่อมาให้คุณสังเกตบริเวณประวัติด้านหลังโฉนด ซึ่งจะมีสารบัญจดทะเบียน เสมือนประวัติบันทึกรายการจดทะเบียนนิติกรรมในโฉนดที่ดินว่าที่ดินแปลงนี้ผ่านอะไรมาแล้วบ้าง โดยด้านหลังของโฉนดที่ดินจะมีรายการเปลี่ยนแปลงสิทธิ ซึ่งสามารถตรวจสอบชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์คนปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวสิทธิที่ผ่านมาได้ ซึ่งหากไม่ตรงกับความเป็นจริงตามประวัติของโฉนดที่ดินที่เจ้าของที่ดินรับรู้มา ก็ให้เริ่มตั้งข้อสงสัยว่าโฉนดที่ดินที่ถืออยู่นั้นอาจมีความผิดปกติอยู่ ซึ่งแนะนำให้ไปสังเกตข้อมูลจุดอื่น ๆ ต่อไปโฉนดที่ดิน" มีรายละเอียดที่ควรรู้อะไรบ้าง4. นำโฉนดที่ดินไปที่สำนักงานที่ดิน
  ข้อสำคัญที่สุดหากคุณตรวจพบความผิดปกติของโฉนดที่ดิน และมีการตั้งสันนิษฐานว่าโฉนดที่ดินในมือนั้นเป็นของปลอม ให้ไปที่สำนักงานที่ดินทันที แล้วไปขอสำเนาโฉนดที่ดินที่สำนักงานที่ดินเก็บไว้มาเปรียบเทียบกัน และหากมีการเปลี่ยนแปลงประวัติในโฉนดจริง โฉนดที่ดินที่สำนักงานที่ดินเก็บไว้จะถูกแก้ไขให้ตรงกับฉบับจริงเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วยังเหมือนกันอยู่ก็นำโฉนดต้องสงสัยให้สำนักกรมที่ดินตรวจสอบอีกทีเพื่อความมั่นใจ แต่หากนำมาเทียบแล้วมีบางจุดที่ผิดปกติแสดงว่าโฉนดที่ดินที่คุณถืออยู่นั้นเป็นของปลอม 100%  เตรียมแจ้งความและดำเนินคดีทางกฎหมายได้เลย

  ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
  นำรูปภาพมาจากกองการพิมพ์ กรมที่ดิน

  อย่างไรก็ตาม โฉนดที่ดินนั้นเป็นเอกสารสำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ซื้อและผู้ขายพึงระมัดระวังในการทำนิติกรรม ไม่ว่าจะเป็น เอกสารโฉนดที่ดิน, หนังสือกรรมสิทธิ์สำหรับคอนโด หรือเอกสารต่าง ๆ ก่อนที่จะทำนิติกรรมต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง และละเอียดถี่ถ้วน เพื่อป้องกันการถูกฉ้อโกง หรือหลอกลวงจากมิจฉาชีพได้นั่นเอง